• Temat numeru
  • Ocena ryzyka zawodowego pracownika produkcji prefabrykatów (8)
   Prefabrykaty to najczęściej gotowe elementy budowlane, które są łączone z innymi elementami w celu uzyskania całości. W omawianym przypadku produkowany jest prefabrykat betonowy wraz ze zbrojeniem. Z jakimi zagrożeniami może spotkać się pracownik?
 • Ocena ryzyka
  • Bezpieczeństwo przy zagrożeniach podczas produkcji i obróbki metalu (16)
   Każda wykonywana praca wiąże się z występowaniem różnych zagrożeń. Jednym z  takich obszarów jest obróbka metali. Pracodawca cały czas musi monitorować ryzyko, a do tego niezbędna jest rzetelna ocena ryzyka.
 • Bezpieczeństwo pracy
  • Bezpieczeństwo w strefach zagrożonych wybuchem (24)
   Słowo ATEX pochodzi z języka francuskiego i jest akronimem określenia Atmospheres Explosibles, czyli atmosfera wybuchowa. Przybliżamy systemowe podejście do zapewnienia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego oraz różnice między ATEX 2014/34/WE a ATEX 1999/92/WE.
  • Bezpieczeństwo obsługi robota spawalniczego (30)
   Rozwój technologiczny przyczynił się do częściowego zastąpienia spawacza robotem. Jakie musi spełnić warunki osoba ubiegająca się o stanowisko operatora robotów spawalniczych? Z jakimi zagrożeniami może mieć do czynienia w codziennej pracy?
 • Środki ochrony indywidualnej
  • Odzież robocza na zimę. Jaką włókninę ocieplającą wybrać? (34)
   Użycie dobrej włókniny ocieplającej daje gwarancję komfortu i poczucia ciepła pracownikom w okresie jesienno-zimowym. Znanym na rynku rozwiązaniem jest włóknina Thinsulate, która zapewnia użytkownikowi suchość i ciepłotę niezależnie od aktywności ruchowej i wykonywanej pracy.
 • Dobra praktyki
  • Polityka innogy Stoen Operator w zakresie BHP (36)
 • Analiza wypadku
  • Ciężki wypadek przy produkcji betonowych elementów sprężonych (40)
   Kilka lat temu w zakładzie produkcyjnym doszło do ciężkiego wypadku, w wyniku którego 43 letni pracownik stracił prawą nogę i doznał poważnego urazu kręgosłupa. W zakładzie tolerowano wykonywanie przez pracowników operacji zwalniania naciągów w sposób niezgodny z instrukcjami odprężania.
 • Głos z branży
  • Początki służby BHP w Rzeczypospolitej Polskiej (46)
   Jakie były początki służby BHP w Rzeczypospolitej Polskiej? W artykule przedstawiono zarys historyczny oraz przybliżono sylwetki najważniejszych pionierów bezpieczeństwa.
 • Aspekty pracy biegłego sądowego
  • Nieostrożność pracownika przy rozładunku stalowych krążków przyczyną ciężkiego wypadku przy pracy (52)
   Prace przeładunkowe z użyciem urządzeń transportowych mogą zawierać w sobie duży potencjał wypadkowy, jeżeli będą niewłaściwie zorganizowane, a pracownicy biorący w nich udział (np. operatorzy, hakowi) nie będą świadomi zagrożeń i poinformowani o tych zagrożeniach.
 • Psychologia
  • Praca zdalna. Wady i zalety – część II (60)
   W drugiej części artykułu dotyczącego pracy zdalnej zastanowiono się, jakie wyzwania stoją przed pracownikami oraz przedsiębiorcami w związku ze zmianą trybu pracy, spowodowanej pandemią koronawirusa.
 • Praktyczne narzędzia
  • Rozmowa kwalifikacyjna. Pięć typowych błędów podczas rekrutacji (64)
   Czego nie robić w czasie rozmowy o pracę? W artykule spoglądamy na rozmowę rekrutacyjną oczami rekrutera i przybliżamy pięć typowych błędów popełnianych podczas starania się o nową pracę.
 • Wydarzenia (66)

PromotorBHP - cały wykaz