• Temat numeru
  • Praca w trudnych warunkach atmosferycznych w budownictwie (8)
   Budowlane stanowiska pracy w większości usytuowane są na zewnątrz. Jak zapewnić odpowiednie warunki pracy na budowie zimą i przygotować dokumentację prawną na roboty zimowe?
 • Ocena ryzyka
  • Ocena ryzyka zawodowego operatora łamacza (16)
   Praca na stanowisku operatora łamacza wiąże się z występowaniem różnorodnych zagrożeń dla pracownika. Istotne jest, by tego typu stanowisko pracy zostało przez pracodawcę odpowiednio dostosowane, biorąc pod uwagę ryzyko zawodowe.
 • Bezpieczeństwo pracy
  • Wózki jezdniowe z napędem silnikowym. Zmiany w przepisach (22)
   Od 1 stycznia 2022 r. wszyscy operatorzy wózków powinni mieć ujednolicone kwalifikacje. Kto w związku z tym może obsługiwać wózek jezdniowy?
  • Metody badań i pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy. Wytyczne dotyczące wyposażenia pomiarowego – część 1 (28)
   Do czynników szkodliwych występujących w miejscach pracy można zaliczyć np. hałas czy drgania mechaniczne. Sprawdzamy, jakie są wytyczne dotyczące wyposażenia pomiarowego stosowanego w badaniach i pomiarach tego typu czynników szkodliwych.
  • Bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie morskim (34)
   Transport morski umożliwia przewóz towarów niebezpiecznych. Zasady obejmujące ten typ transportu są zawarte w odpowiednich konwencjach i kodeksach.
 • Ergonomia
  • Zastosowanie metody ROSA do oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego (42)
   Metoda ROSA stanowi listę kontrolną do oceny biurowych stanowisk pracy przy komputerze. Z jednej strony uwzględnia wymagania techniczne elementów wyposażenia, a z drugiej poprawność sposobu posługiwania się tym wyposażeniem.
 • Analiza wypadku
  • Śmiertelny wypadek w fermie drobiu (46)
   W województwie warmińsko-mazurskim doszło do śmiertelnego wypadku w fermie drobiu. Mężczyzna został przejechany przez wózek widłowy. Jakie przyczyny wypadku ustalił Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy?
 • Głos z branży
  • Stan BHP w województwie śląskim (52)
   W tekście przedstawiono najczęściej pojawiające się nieprawidłowości i ich przyczyny związane z wypadkami przy pracy, a także zamieszczono analizę wypadków według poszczególnych branż w województwie śląskim.
 • Aspekty pracy biegłego sądowego
  • Wywóz nieczystości śmieciarką. Wypadek śmiertelny (56)
   Tylko odpowiednia doza rozsądku może sprawić, że praca przy wywozie nieczystości śmieciarką nie będzie niebezpieczna. W omawianym przypadku zabrakło jej zarówno kierowcy śmieciarki, jak i ładowaczom, co poskutkowało wypadkiem śmiertelnym.
 • Środki ochrony indywidualnej
  • Przegląd rękawic (64)
 • Psychologia
  • Kryzys psychiczny szansą na rozwój i zmianę (70)
 • Wydarzenia (76)

PromotorBHP - cały wykaz