• Temat numeru
  • BHP w zakładzie przemysłowym (6)
   Bezpieczna praca w zakładzie przemysłowym wiąże się z dostosowaniem budynków i infrastruktury zakładu do wymagań prawa. Na co należy zwrócić szczególną uwagę w tym zakresie?
 • Ocena ryzyka
  • Ocena ryzyka zawodowego zleceniobiorcy przy produkcji wyrobów mięsnych (10)
   Praca podczas produkcji wyrobów mięsnych wiąże się z różnymi zagrożeniami występującymi w miejscu pracy. Pracownik korzysta m.in. z maszyn przemysłowych, które powinny być prawidłowo użytkowane.
 • Bezpieczeństwo pracy
  • Roczna analiza stanu BHP (16)
   Czym jest roczna analiza stanu BHP? w artykule przedstawiono, co powinna zawierać i jak prawidłowo ją przygotować.
  • Objętościowe i powierzchniowe metody badań nieniszczących wykorzystywane w ocenie stanu technicznego ustrojów nośnych UTB (24)
   Badania przeprowadzane wówczas, gdy urządzenie osiągnęło swój resurs, są jednym z istotnych kroków w ramach procesu oceny stanu technicznego urządzenia. Proces ten może obejmować całe urządzenie, jak również jego poszczególne elementy składowe, które osiągają swoje resursy w różnych odstępach czasu. Jednym z elementów urządzenia technicznego, który może osiągnąć swój resurs, jest ustrój nośny.
  • Urządzenia awaryjne – natryski bezpieczeństwa i oczomyjki (34)
   Montaż urządzeń awaryjnych w zakładach pracy nie jest tylko dobrą praktyką, a obowiązkiem, popartym wymogami prawnymi.
 • Kobiety w BHP
  • Powinnyśmy być stanowcze i pewne siebie (40)
 • Środki ochrony indywidualnej
  • Wymagania stawiane środkom ochrony górnych dróg oddechowych oraz rękawicom w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej (42)
   Jakie środki ochrony indywidualnej są stosowane przez pracowników kopalni Polskiej Grupy Górniczej? Jakie wymagania stawiane są wobec środków ochrony indywidualnej?
 • Ergonomia
  • Obciążenia statyczne w miejscu pracy (48)
   Wykonywanie pracy często wiąże się z występowaniem obciążeń statycznych. Jakie wyróżnia się metody ich oceny?
 • Dobre praktyki
  • Aspekt psychologiczny w zarządzaniu kryzysowym w oparciu o doświadczenia wynikające z pandemii (58)
   Pandemia COVID-19 oraz tocząca się wojna w Ukrainie są przykładami sytuacji kryzysowych, które mają wpływ na nas wszystkich. Jakie działania możemy podjąć, aby zadbać o swoje zdrowie psychiczne?
 • Aspekty pracy biegłego sądowego
  • Praca niesprawną pilarką stołową przyczyną wypadku w gospodarstwie rolnym (64)
   Pilarka tarczowa stołowa budowlana należy do niebezpiecznych maszyn, a jej obsługa wymaga zachowania szczególnej ostrożności. W omawianym przypadku na wypadek w gospodarstwie rolnym miało wpływ kilka czynników.

PromotorBHP - cały wykaz