Serwis Prawno - Pracowniczy 2011/04

 • Aktualności
  • Flesz (5)
  • Zdaniem (6)
  • Kalejdoskop kadrowego (7)
  • Porady i wskazówki (9)
  • Wskaźniki i stawki (11)
 • O tym się mówi
  • Zmiany w ustawie o podpisach elektronicznych (13)
 • Temat miesiąca - wypadki przy pracy
  • Zapobieganie wypadkom - szkolenia bhp pracowników (14)
 • Prawo pracy
  • Czy przechowywanie notatek służbowych jest legalne (16)
  • Kiedy pracodawca tworzy regulamin zwolnień grupowych (18)
  • Work-sharing i job-sharing - innowacja w zatrudnianiu (20)
 • Ubezpieczenia społeczne
  • Kiedy przychody nie wpływają na zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych (23)
  • Obowiązek ubezpieczeń służb mundurowych (25)
 • Unia Europejska
  • Zakaz pracy dzieci w prawie unijnym (27)
 • Związki zawodowe
  • Zwolnienia od pracy i czas pracy związkowca (29)
 • Wynagrodzenia
  • Odsetki od nieterminowej wypłaty wynagrodzenia (31)
  • Rozliczanie zagranicznej podróży służbowej (33)
 • Zatrudnianie niepełnosprawnych
  • Zmiany w funkcjonowaniu zakładów pracy chronionej (35)
 • Pomagamy, radzimy, wyjaśniamy (37)
 • Kodeks pracy. Komentarz dla praktyków