Serwis Prawno - Pracowniczy 2011/10

 • Wstęp (5)
 • Porozumienie s tron - "bezkonfliktowy" sposób na rozstanie z pracownikiem (6)
 • Wypowiedzenie umowy o pracę (10)
 • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia (28)
 • Wygaśnięcie umowy o pracę (38)
 • Rozwiązywanie umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika (41)
 • Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem umowy o pracę (47)
 • Etyka przeprowadzania zwolnień (51)
 • Outplacement (56)
 • sztuka komunikacji (61)
 • Komunikowanie zwolnień (68)
 • Reakcja pracownika na stres (73)
 • Jak radzić sobie z własnymi emocjami (78)
 • Badanie inteligencji emocjonalnej: przegląd czterech umiejętności IE (78)
 • Podsumowanie (82)