Serwis Prawno - Pracowniczy 2011/12

 • Aktualności
  • Flesz (5)
  • Zdaniem (6)
  • Kalejdoskop kadrowego (7)
  • Porady i wskazówki (9)
  • Wskaźniki i stawki (11)
 • O tym się mówi
  • Nowy dodatek do emerytury (13)
 • Temat miesiąca - równoważny system czasu pracy
  • Planowanie i rozliczanie pracy w systemie równoważnym (14)
 • Prawo pracy
  • Elementy konieczne w treści regulaminów pracy i wynagradzania (17)
  • Pracodawca może "obserwować" pracowników (cz. 2) (19)
  • Zmiana ważności wiz a zatrudnianie cudzoziemców (21)
 • Ubezpieczenia społeczne
  • Spóźnione składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe (23)
  • Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych (25)
 • Działalność socjalna
  • Odpisy na zakładowy fundusz w 2011 r. z uwzględnieniem zmiany ustawy o zfśs (27)
 • Unia Europejska
  • Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania (29)
 • Wynagrodzenia
  • Wynagrodzenie pracownika, który otrzymał bony towarowe (31)
  • Kiedy pracownik ma prawo do dodatków wyrównawczych (33)
 • Zatrudnianie niepełnosprawnych
  • System orzekania o niepełnosprawności (35)
 • Z wokandy
  • Przychód nieoskładkowany może zmniejszyć emeryturę (37)
 • Pomagamy, radzimy, wyjaśniamy (38)
 • Kodeks pracy. Komentarz dla praktyków