Serwis Prawno - Pracowniczy 2011/13

 • Aktualności
  • Flesz (5)
  • Zdaniem (6)
  • Kalejdoskop kadrowego (7)
  • Wskaźniki i stawki (9)
 • O tym się mówi
  • Nowe kody ubezpieczeniowe (11)
 • Temat miesiąca - równoważny system czasu pracy
  • Równoważny czas pracy w praktyce (12)
 • Prawo pracy
  • Najważniejsze zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia (14)
  • Urlop wypoczynkowy niepełnoetatowca (16)
  • Zmiany w ochronie informacji niejawnych (18)
 • Ubezpieczenia społeczne
  • Nienależnie pobrane świadczenie emerytalno-rentowe (20)
  • Kontrola płatników składek przez ZUS (22)
 • Unia Europejska
  • Nowe przepisy w zakresie dokonania usprawnień dla osoby niepełnosprawnej (24)
 • Wynagrodzenia
  • Skutki podwyżki wynagrodzenia przyznanej wstecz (26)
  • Wynagrodzenie wypłacane w innej formie niż do rąk własnych pracownika (28)
 • Pomagamy, radzimy, wyjaśniamy (30)