Serwis Prawno - Pracowniczy 2011/14

 • Aktualności
  • Flesz (5)
  • Zdaniem (6)
  • Kalejdoskop kadrowego (7)
  • Wskaźniki i stawki (9)
 • O tym się mówi
  • Zmiany w czasie pracy nauczycieli (11)
 • Temat miesiąca - bezpieczeństwo danych osobowych
  • Kontrola przetwarzania danych osobowych przez pracodawcę i pracownika (12)
 • Prawo pracy
  • Nowy limit mianowań na 2011 r. w służbie cywilnej (14)
  • Profilaktyczne badania lekarskie - zmiana w Kodeksie pracy (16)
  • Szkolenia w zakresie informacji niejawnych (18)
 • Ubezpieczenia społeczne
  • Dorabianie do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych (20)
  • Podwójne karanie za niepłacenie składek (22)
 • Vademecum przedsiębiorcy
  • Spółka partnerska jako pracodawca (24)
 • Działalność socjalna
  • Zmiany w ustawie o zfśs wprowadzone "ustaw żłobkową" (26)
 • Kontrowersyjne orzecznictwo Sądowe
  • Nadgodziny - wynagrodzenie i dodatki (27)
 • Okiem eksperta
  • Wykorzystanie mapy internetowej a prawo autorskie (37)
 • Leksykon pojęć prawnych (39)
 • Bezpieczna praca
  • Zwrot kosztów w razie zwolnienia z pracy (41)
 • Unia Europejska
  • Przejęcie zakładu pracy przez podmiot spoza grupy (43)
 • Wynagrodzenia
  • Kiedy obliczamy wynagrodzenie tak jak wynagrodzenia za urlop (45)
  • Wynagrodzenie za czas dyżuru (47)
 • Procedury kadrowe
  • Procedura zwolnienia grupowego (49)
 • Pytania z Forum (53)
 • Pomagamy, radzimy, wyjaśniamy (54)