Serwis Prawno - Pracowniczy 2011/15

 • Wstęp (5)
 • Podróż służbowa (6)
 • Należności z tytułu podróży służbowych (9)
 • Rozliczanie krajowych podróży służbowych (10)
 • Zwrot kosztów przejazdu i dojazdu (14)
 • Zwrot kosztów noclegu lub ryczałtu za nocleg (15)
 • Zaliczki (16)
 • Należności z tytułu krajowych podróży służbowych a przychody pracowników (27)
 • Koszty krajowych podróży służbowych pracowników a koszty podatkowe (30)
 • Podróże służbowe zleceniobiorcy i osób zatrudnionych na umowę o dzieło (32)
 • Wyjazd służbowy przedsiębiorcy (35)
 • Podróże służbowe członków zarządu oraz członków rad nadzorczych (37)
 • Należności przysługujące pracownikom w związku z odbywaniem przez nich zagranicznej podróży służbowej (38)
 • Rozliczanie i dokumentacja zagranicznej podróży służbowej (47)
 • Różnice kursowe a rozliczanie delegacji zagranicznych (48)
 • Odliczanie VAT z wydatków poniesionych w trakcie podróży służbowych (49)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (52)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (52)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (58)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (67)
 • Orzecznictwo (70)