Serwis Prawno - Pracowniczy 2011/26

 • Aktualności
  • Flesz (5)
  • Zdaniem (6)
  • Kalejdoskop kadrowego 87)
  • Porady i wskazówki (9)
  • Wskaźniki i stawki (11)
 • O tym się mówi
  • Proponowane zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej (13)
 • Temat miesiąca - staże z urzędu pracy
  • Staże dla bezrobotnych z punktu widzenia urzędu pracy (14)
 • Prawo pracy
  • Odwołanie od wypowiedzenia - skutki przekroczenia terminu (16)
  • Ustanie stosunku pracy urzędników samorządowych i państwowych (18)
  • Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu (20)
 • Ubezpieczenia społeczne
  • Oszczędzanie na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (22)
  • Zbieg prawa do więcej niż jednego świadczenia (24)
 • Działalność socjalna
  • Przejęcie zakładu pracy a fundusz socjalny (26)
 • Unia Europejska
  • Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę w prawie niemieckim (28)
 • Wynagrodzenia
  • Co kontroluje PIP w zakresie wypłaty wynagrodzeń (30)
  • Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na część etatu w systemie równoważnym (32)
 • Zatrudnianie niepełnosprawnych
  • Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych po 1 czerwca 2011 r. (34)
 • Z wokandy
  • Przestępstwo przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę (36)
 • Pomagamy, radzimy, wyjaśniamy (37)
 • Kodeks pracy. Komentarz dla praktyków