Serwis Prawno - Pracowniczy 2011/27

 • Aktualności
  • Flesz (5)
  • Zdaniem (6)
  • Kalejdoskop kadrowego 87)
  • Wskaźniki i stawki (9)
 • O tym się mówi
  • Nowa ustawa powodziowa (11)
 • Temat miesiąca - urlopy wypoczynkowe nauczycieli i nauczycieli akademickich
  • Urlopy wypoczynkowe nauczycieli (12)
 • Prawo pracy
  • Przestój a dokumentowanie czasu pracy (14)
  • Zaświadczenia wystawiane przez pracodawcę (cz. 1) (16)
  • Zmiana ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (cz. 1) (18)
 • Ubezpieczenia społeczne
  • Podleganie ubezpieczeniom przez studenta zleceniobiorcę (20)
  • Rozliczanie pracownika na urlopie wychowawczym przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń (22)
 • Vademecum przedsiębiorcy
  • Wady i zalety korzystania z usług freelancerów (24)
 • Działalność socjalna
  • Działalność kulturalno-oświatowa oraz sportowo-rekreacyjna finansowana z zfśs (26)
 • Kontrowersyjne Orzecznictwo Sądowe
  • Granice odpowiedzialności materialnej pracowników (27)
 • Okiem eksperta
  • Klauzule autonomiczne do umowy o pracę (37)
 • Leksykon pojęć prawnych (39)
 • Bezpieczna praca
  • Temperatura w pomieszczeniach pracy (41)
 • Unia Europejska
  • Kontrola pracowników a prawo do prywatności i ochrony danych osobowych w UE (43)
 • Wynagrodzenia
  • Obliczanie potrąceń z wynagrodzenia chorobowego (45)
  • Czynniki wpływające na wysokość wynagrodzenia (47)
 • Procedury kadrowe
  • Procedura wyboru rady pracowników (49)
 • Pytania z Forum (53)
 • Pomagamy, radzimy, wyjaśniamy (54)