Serwis Prawno - Pracowniczy 2011/29-30

 • Aktualności
  • Flesz (5)
  • Zdaniem (6)
  • Porady i wskazówki (7)
  • Wskaźniki i stawki (9)
  • Kalejdoskop kadrowego (11)
 • O tym się mówi
  • Rozwiązywanie konfliktów w sprawach pracowniczych (12)
 • Temat miesiąca - urlopy wypoczynkowe nauczycieli i nauczycieli akademickich
  • Urlop wypoczynkowy nauczycieli akademickich (14)
  • Udzielanie urlopu nauczycielom i nauczycielom akademickim (16)
 • Prawo pracy
  • Odpowiedzialność majątkowa urzędników państwowych za rażące naruszenie prawa (18)
  • Zaświadczenia wystawiane przez pracodawcę (cz. 2) (20)
  • Praca w gospodarstwie rolnym (22)
  • Bezprawne wypowiedzenie umowy terminowej - zmiana Kodeksu pracy (cz. 1) (24)
  • Urlop macierzyński w szczególnych okolicznościach (26)
 • Ubezpieczenia społeczne
  • Jak prawidłowo zgłosić i wyrejestrować zleceniobiorcę (28)
  • Ponowne rozpatrzenie sprawy przez ZUS (30)
  • Renta rodzinna za okres wakacji (32)
  • Zasady korygowania dokumentów rozliczeniowych po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek (34)
 • Związki zawodowe
  • Jak zarejestrować układ zbiorowy pracy (37)
 • Unia Europejska
  • Ewidencja czasu pracy w prawie unijnym (39)
  • Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w UE (41)
 • Wynagrodzenia
  • Regulamin wynagradzania (44)
  • Uzupełnianie stałego i zmiennego wynagrodzenia (46)
  • Wynagrodzenie z tytułu umowy autorskiej (48)
 • Z wokandy
  • Odszkodowanie to za mało (50)
 • Zatrudnianie niepełnosprawnych
  • Zasady przeprowadzania kontroli przewidzianych w ustawie o rehabilitacji (51)
 • Pomagamy, radzimy, wyjaśniamy (54)
 • Kodeks pracy. Komentarz dla praktyków