Serwis Prawno - Pracowniczy 2011/31

 • Aktualności
  • Flesz (5)
  • Zdaniem (6)
  • Kalejdoskop kadrowego 87)
  • Wskaźniki i stawki (9)
 • O tym się mówi
  • Zmiany w zasadach wykorzystywania zaległego urlopu (11)
 • Temat miesiąca - zatrudnianie pracowników sezonowych
  • Najkorzystniejsze umowy z pracownikami sezonowymi (12)
 • Prawo pracy
 • Bezprawne wypowiedzenie umowy terminowej - zmiana Kodeksu pracy (cz. 2) (14)
 • Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (16)
 • Zmiana ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym ((cz. 2) (18)
 • Ubezpieczenia społeczne
  • Emerytura z II filaru po zmianach od 1 maja 2011 r. (20)
  • Kogo, kiedy i w jakim zakresie skontroluje ZUS (22)
 • Vademecum przedsiębiorcy
  • Zawarcie umowy z członkiem zarządu spółki kapitałowej (24)
 • Związki zawodowe
  • Uprawnienia kontrolne związku zawodowego (26)
 • Kontrowersyjne Orzecznictwo Sądowe
  • Zawieranie umowy przedwstępnej w odniesieniu do umów o pracę (27)
 • Okiem eksperta
  • Na czym polega ryzyko pracodawcy (37)
 • Leksykon pojęć prawnych (39)
 • Bezpieczna praca
  • Ochrona indywidualna pracowników (41)
 • Unia Europejska
  • Praca ponadwymiarowa w UE i wybranych państwach członkowskich (43)
 • Wynagrodzenia
  • Wynagrodzenie nauczyciela za urlop wypoczynkowy (45)
  • Obowiązek wypłaty minimalnego wynagrodzenia (47)
 • Procedury kadrowe
  • Procedura przeciwdziałania mobbingowi (49)
 • Pytania z Forum (52)
 • Pomagamy, radzimy, wyjaśniamy (53)