Serwis Prawno - Pracowniczy 2011/37

 • Wstęp (5)
 • Regulacje dotyczące tworzenia i dysponowania środkami zfśs (5)
  • Na co można przeznaczyć środki  zfśs  (6)
  • Osoby uprawnione do korzystania z zfśs  (7)
  • Kto ma obowiązek tworzenia zfśs (9)
  • Rezygnacja z zfśs (13)
 • Wysokość odpisów na zfśs (17)
  • Wyodrębniony rachunek bankowy zfśs (18)
  • Terminy przekazania środków na rachunek zfśs (19)
  • Podstawa obliczania i wysokość odpisów na zfśs (20)
  • Wyznaczanie planowanego i faktycznego przeciętnego zatrudnienia (24)
  • Metody statystyczne (25)
  • Korekta odpisu (27)
 • Świadczenia finansowane ze środków zfśs (30)
  • Rodzaje świadczeń finansowanych z zfśs (30)
  • Kryteria przyznawania pomocy z zfśs (32)
  • Zfśs a składki na ubezpieczenia społeczne (34)
  • Zasady opodatkowania świadczeń przyznanych z zfśs (35)
  • Świadczenia świąteczne finansowane z zfśs (46)
  • Zapomogi losowe (50)
  • Pożyczki z zfśs (58)
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracownika ze środków zfśs (62)
 • Świadczenie urlopowe (66)
 • Różnice między świadczeniem urlopowym a dofinansowaniem do wypoczynku z zfśs (72)
 • Regulamin zfśs (74)
 • Wspólna działalność socjalna (75)
 • Przekształcenie zakładu pracy a zfśs (77)
 • Zfśs w przypadku upadłości pracodawcy (7)