Serwis Prawno - Pracowniczy 2011/38

 • O tym się mówi
  • Zmiana zasad obliczania wysokości rent (5)
 • Temat miesiąca - odpowiedzialność dyscyplinarna
  • Przebieg postępowania dyscyplinarnego i porządkowego (6)
 • Prawo pracy
  • Dodatkowe zatrudnienie w czasie pracy (cz. 2) (8)
  • Skutki niewydania świadectwa pracy (10)
 • Kompendium Kadrowe
  • Nagrody i wyróżnienia dla pracownika (11)
 • Ubezpieczenia społeczne
  • Ponowne ustalenie podstawy wymiaru zasiłku (28)
 • Unia Europejska
  • Wymagania wobec kandydata do pracy pochodzącego z innego państwa UE (30)
 • Wynagrodzenia
  • Obliczanie wynagrodzenia urlopowego przy zmianie systemu wynagradzania (32)
 • Z wokandy
  • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z członkiem zarządu (34)