Serwis Prawno - Pracowniczy 2011/39

 • Aktualności
  • Flesz (5)
  • Zdaniem (6)
  • Kalejdoskop kadrowego (7)
  • Porady i wskazówki (9)
  • Wskaźniki i stawki (11)
 • O tym się mówi
  • Nowelizacja rozporządzenia dotyczącego wydawania świadectw pracy (13)
 • Temat miesiąca - odpowiedzialność dyscyplinarna
  • Odpowiedzialność dyscyplinarna różnych grup zawodowych (14)
 • Prawo pracy
  • Odwołanie z urlopu - powody i skutki (16)
  • Zatrudnienie w kraju i za granicą a zasiłek dla bezrobotnych (18)
  • Nowe zasady wydawania świadectw pracy (20)
 • Ubezpieczenia społeczne
  • Umowa-zlecenie zawarta z własnym pracownikiem a ustalenie podstawy zasiłku (22)
  • Zawieszenie działalności według nowych przepisów (25)
 • Związki zawodowe
  • Ochrona zatrudnienia działaczy związkowych (26)
 • Unia Europejska
  • Pracownicy szczególnie chronieni w prawie UE (28)
 • Wynagrodzenia
  • Pakiet medyczny jako składnik wynagrodzenia (30)
  • Wynagrodzenie chorobowe pracownika młodocianego (32)
 • Zatrudnianie niepełnosprawnych
  • Treść regulaminu zfron w kontekście pomocy indywidualnej (34)
 • Z wokandy
  • Odpowiedzialność członków zarządu spółki za składki (36)
 • Pomagamy, radzimy, wyjaśniamy (37)
 • Kodeks pracy. Komentarz dla praktyków