Serwis Prawno - Pracowniczy 2011/41

 • Wstęp (5)
 • Umowy o pracę menedżerów (5)
  • Właściwa reprezentacja spółki i skutki jej naruszenia (6)
  • Dorozumiane zawarcie umowy o pracą z członkiem zarządu spółki (10)
  • Dorozumiane zwarcie umowy o pracą a nieważność kontraktu pisemnego (11)
  • Rodzaje umów o pracę i możliwości ich stosowania do osób zarządzających (13)
  • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe (21)
  • Układ zbiorowy pracy a wynagrodzenia członków zarządu (24)
  • Szczególne regulacje tzw. Ustawy kominowej (27)
  • Sposoby rozwiązywania umów o pracę (29)
  • Między odwołaniem a rozwiązaniem umowy (33)
 • Umowy cywilnoprawne (36)
  • Umowa-zlecenie (36)
  • Kontrakty menedżerskie (41)
 • Ochrona pracodawcy przed działaniami konkurencyjnymi członka zarządu (46)
  • Zakaz konkurencji w prawie handlowym (47)
  • Zezwolenie na działania konkurencyjne (48)
  • Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia (49)
  • Przypadki nieuczciwej konkurencji i odpowiedzialność z tego tytułu (55)
 • Podatkowe rozliczenia kontraktów menedżerskich (60)
  • Dopuszczalność opodatkowania w ramach działalności gospodarczej (60)
  • Stosunek pracy menedżera a obowiązki podatkowe (63)
  • Ubezpieczenia społeczne i oskładkowanie przychodów menedżerskich (64)
  • Obowiązki płatnika przy kontrakcie menedżerskim (65)
  • Obowiązki w stosunku do menedżera-cudzoziemca (68)
  • Składniki przychodu menedżera (69)
  • Podróże służbowe (75)
 • VAT a kontrakt menedżerski (77)
 • Zatrudnianie menedżerów w orzecznictwie (81)