Serwis Prawno - Pracowniczy 2011/42

 • O tym się mówi
  • Powoływanie członków specjalnego zespołu negocjacyjnego (5)
 • Temat miesiąca - regulamin wynagradzania
  • Jak ustrzec się zapisów dyskryminacyjnych w regulaminie wynagradzania (6)
 • Prawo pracy
  • Istotne dla pracodawcy zmiany w ustawie o PIP (8)
  • Obalenie stereotypów związanych z telepracą (10)
 • Kompendium Kadrowe
  • Wypowiedzenie umowy o pracę- aspekty praktyczne (11)
 • Ubezpieczenie zdrowotne
  • Ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy (28)
 • Unia Europejska
  • Praca w porze nocnej w prawie UE (30)
 • Wynagrodzenia
  • Wynagrodzenie za wykonywanie pracy podczas dyżuru (32)
 • Z wokandy
  • Nieuczciwy rencista nie musi być pouczony o zwrocie świadczenia (34)