Serwis Prawno - Pracowniczy 2011/44

 • Aktualności
  • Flesz (5)
  • Zdaniem (6)
  • Kalejdoskop kadrowego (7)
  • Wskaźniki i stawki (9)
 • O tym się mówi
  • Elektroniczne dokumenty w komunikacji z ZUS - nowe rozporządzenie (11)
 • Temat miesiąca - obowiązki pracodawcy na przełomie roku
  • Podsumowanie roku u pracodawcy (12)
 • Prawo pracy
  • Indywidualny czas pracy a przestrzeganie doby pracowniczej (14)
  • Kiedy można zwolnić pracownika na zastępstwie (16)
  • Niepełnosprawni - pracownikami urzędów (18)
 • Ubezpieczenia społeczne
  • Rozliczanie niani zatrudnionej na podstawie umowy uaktywniającej (20)
  • Zmiany w ustawie o emeryturach i rentach (22)
 • Vademecum przedsiębiorcy
  • Niewykonanie ugody sądowej - skutki dla pracodawcy (24)
 • Działalność socjalna
  • Świadczenia przyznawane z funduszy a limit zwolnienia z podatku (26)
 • Kontrowersyjne Orzecznictwo Sądowe
  • Odpowiedzialność pracodawcy za wypadek przy pracy (27)
 • Okiem eksperta
  • Skutki upadłości pracodawcy dla jego pracowników (37)
 • Leksykon pojęć prawnych (39)
 • Bezpieczna praca
  • Jak zakwalifikować wypadek podczas dyżuru (41)
  • Konsekwencje braku statystycznej karty wypadku przy pracy (42)
 • Unia Europejska
  • Stosowanie dyrektyw unijnych (43)
 • Wynagrodzenia
  • Forma wypłaty wynagrodzenia (45)
  • Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w przerywanym systemie czasu pracy (47)
 • Procedury kadrowe
  • Procedura udzielania czasu lub dnia wolnego za pracę nadliczbową albo w niedzielę lub święto (49)
 • Pytania z Forum (52)
 • Pomagamy, radzimy, wyjaśniamy (53)