Serwis Prawno - Pracowniczy 2011/45

 • Wstęp (5)
 • Zakładanie i prowadzenie dokumentacji kadrowej - zagadnienia ogólne (6)
  • Najczęstsze błędy pracodawców (8)
  • Czy można prowadzić dokumentację kadrową tylko w formie elektronicznej (9)
  • W jakim języku tworzyć dokumenty (10)
  • Kiedy kopie a kiedy oryginały (10)
  • Warunki przechowywania dokumentacji związanej z zatrudnieniem (11)
  • Dokumentacja pracownicza a zmiana pracodawcy (14)
  • Przetwarzanie danych osobowych (15)
 • Dokumenty gromadzone w części A (17)
  • Umowa przedwstępna (18)
  • Kwestionariusz dla kandydata (19)
  • Zapytanie o karalność (20)
  • Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych (21)
  • Świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy (21)
  • Dokumentacja badań lekarskich (22)
 • Dokumenty gromadzone w części B (24)
 • Kwestionariusz dla pracownika (25)
  • Umowa o pracę (26)
  • Telepraca (32)
  • Informacje dotyczące obowiązku obrony (34)
  • Zakres czynności (35)
  • Informacja o warunkach zatrudnienia (35)
  • Szkolenia bhp i ppoż. (37)
  • Zakaz konkurencji w czasie zatrudnienia (38)
  • Uprawnienia wynikające z rodzicielstwa (39)
  • Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej (46)
  • Kary porządkowe (47)
  • Zmiany warunków pracy i płacy (50)
  • Czas pracy (52)
  • Urlopy pracownicze (54)
  • Podnoszenie kwalifikacji (61)
 • Dokumenty gromadzone w części C (62)
  • Oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu (63)
  • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia (68)
  • Świadectwo pracy (73)
  • Zakaz konkurencji po rozwiązaniu stosunku pracy (75)
 • Inne dokumenty pracownicze (76)
  • Ewidencja czasu pracy (76)
  • Karty wynagrodzeń (78)
  • Karta ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej (79)
  • Choroby zawodowe (80)
  • Rejestry wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do pracy i z pracy (81)