Serwis Prawno - Pracowniczy 2011/48

 • Aktualności
  • Flesz (5)
  • Zdaniem (6)
  • Kalejdoskop kadrowego (7)
  • Wskaźniki i stawki (9)
 • O tym się mówi
  • Propozycje zmian w zbiorowym prawie pracy (11)
 • Temat miesiąca - obowiązki pracodawcy na przełomie roku
  • Przygotowania działów kadr do zakończenia roku kalendarzowego (12)
 • Prawo pracy
  • Dyskryminacja i mobbing a wypowiedzenie umowy (14)
  • Prawidłowe sporządzenie planu urlopów (16)
  • Wpływ świąt listopadowych na wymiar czasu pracy (18)
 • Ubezpieczenia społeczne
  • Świadczenia rodzinne - ustalanie dochodu (20)
 • Ubezpieczenie zdrowotne
  • Ubezpieczenie zdrowotne osób niepracujących (22)
 • Unia Europejska
  • Emerytury i renty rodzinne w prawie unijnym (cz. 2) (24)
 • Wynagrodzenia 
  • Wynagrodzenie pracownika wezwanego z urlopu (26)
  • Wynagrodzenie pracowników przejętego zakładu pracy (28)
 • Z wokandy
  • Przy częstych wyjazdach - ubezpieczenie zagraniczne (30)
 • Pomagamy, radzimy, wyjaśniamy (31)