Serwis Prawno - Pracowniczy 2011/49

 • Aktualności
  • Flesz (5)
  • Zdaniem (6)
  • Kalejdoskop kadrowego (7)
  • Wskaźniki i stawki (9)
 • O tym się mówi
  • Postępowanie w sprawach o świadczenia rodzinne (11)
 • Temat miesiąca - choroba pracownika
  • Problemy z pracownikami w okresie chorobowym (12)
 • Prawo pracy
  • Ponowne nawiązywanie umów bezterminowych po wygaśnięciu pakietu antykryzysowego (14)
  • Wyjścia prywatne w czasie pracy i ich odpracowywanie (16)
  • Za chorobę nauczyciela akademickiego zapłacimy na ogólnych zasadach (18)
 • Ubezpieczenia społeczne
  • Doliczanie składek emerytalnych do nowej emerytury (20)
  • Redukcja niektórych obowiązków płatników składek (22)
 • Vademecum przedsiębiorcy
  • Przejęcie zakładu pracy przez nowego pracodawcę a umowy cywilnoprawne (24)
 • Działalność socjalna
  • Prezenty świąteczne dla pracowników z zfśs (26)
 • Kontrowersyjne Orzecznictwo Sądowe
  • Zawieranie umów cywilnoprawnych z własnym pracownikiem (27)
 • Okiem eksperta
  • Związanie sądu pracy orzeczeniami karnymi (37)
 • Leksykon pojęć prawnych (39)
 • Bezpieczna pracy
  • System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (41)
 • Unia Europejska
  • Status pracowników przygranicznych i członków ich rodzin (43)
 • Wynagrodzenia
  • W jaki sposób obliczać karę pieniężną (45)
  • Wynagrodzenie w miesiącu wystąpienia rekompensaty za nadgodziny (47)
 • Procedury kadrowe
  • Procedura postępowania powypadkowego (49)
 • Ściągawka dla kadrowca
  • Rodzaje umów o pracę (54)
 • Pytania z Forum (56)
 • Pomagamy, radzimy, wyjaśniamy (57)