Serwis Prawno - Pracowniczy 2011/52

 • Aktualności
  • Zdaniem (6)
  • Kalejdoskop kadrowego (7)
  • Porady i wskazówki (9)
  • Wskaźniki i stawki (11)
 • O tym się mówi
  • Zmiana zasad waloryzacji rent i emerytur (13)
 • Temat miesiąca - choroba pracownika
  • Zapobieganie absencjom w firmie - praktyka stosowania (14)
 • Prawo pracy
  • Obowiązki pracodawcy wobec zatrudnionego posła lub senatora (16)
  • Zmiany w ustawie o europejskich radach zakładowych (18)
  • Dodatkowe zatrudnienie a staż pracy (20)
 • Ubezpieczenia społeczne
  • Udokumentowanie okresów pracy w szczególnych warunkach (22)
  • Zasiłek powodziowy (24)
 • Związki zawodowe
  • Ograniczenia w tworzeniu związków zawodowych (26)
 • Unia Europejska
  • Dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia w państwach członkowskich UE (28)
 • Wynagrodzenia
  • Termin przedawnienia i początek jego biegu (30)
  • W jaki sposób obliczać dodatek za pracę w nocy (32)
 • Zatrudnianie niepełnosprawnych
  • Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne (34)
 • Z wokandy
  • Nie trzeba wykazywać poczatku mobbingu (36)
 • Pomagamy, radzimy, wyjaśniamy (37)
 • Kodeks pracy. Komentarz dla praktyków.