Serwis Prawno - Pracowniczy 2012/01

 • Aktualności
  • Flesz (5)
  • Zdaniem (6)
  • Kalejdoskop kadrowego (7)
  • Wskaźniki i stawki (9)
 • O tym się mówi
  • Jak zawierać umowy terminowe po 1 stycznia 2012 r. (11)
 • Temat miesiąca - świadectwo pracy
  • Zasady wypełniania świadectwa pracy (12)
 • Prawo pracy
  • Wymiar czasu pracy w 2012 r. (14)
  • Wynagrodzenie posłów i senatorów (18)
 • Ubezpieczenia społeczne
  • Obowiązek złożenia ZUS IWA za 2011 r. (20)
  • Świadczenia z tytułu wypadków w szczególnych okolicznościach (22)
 • Vademecum przedsiębiorcy
  • Rodzaje orzeczeń sądowych i ich skutki (24)
 • Działalność socjalna
  • Czy świadczenia z zfśs podlegają ochronie takiej jak wynagrodzenie (26)
 • Kontrowersyjne Orzecznictwo Sądowe
  • Odprawa emerytalna (27)
 • Okiem eksperta
  • Składanie oświadczeń woli o rozwiązaniu stosunku pracy (37)
 • Leksykon pojęć prawnych (39)
 • Bezpieczna praca
  • Jakie sytuacje można uznać za wypadek przy pracy (41)
 • Unia Europejska
  • Niedyskryminacja pracowników przygranicznych w zakresie przywilejów podatkowych (43)
 • Wynagrodzenia
  • Za pracę za granicą - zagraniczna płaca (45)
 • Jak krok po kroku obliczyć wynagrodzenie netto w 2012 r. (47)
 • Procedury kadrowe
 • Przejście pracownika na emeryturę (50)
 • Ściągawka dla kadrowca
 • Cechy stosunku pracy (55)
 • Treść umowy o pracę (56)
 • Pomagamy, radzimy, wyjaśniamy (57)