Serwis Prawno - Pracowniczy 2012/04

 • Aktualności
  • Flesz (5)
  • Zdaniem (6)
  • Porady i wskazówki (7)
  • Wskaźniki i stawki (9)
  • Kalejdoskop kadrowego (11)
 • O tym się mówi
  • Nowe wymagania dla dyrektorów szkół (12)
 • Temat miesiąca - świadectwo pracy
  • Zasady wypełniania świadectwa pracy (cz. 3) (13)
 • Prawo pracy
  • Nowa ustawa o usuwaniu skutków powodzi (16)
  • Komu i kiedy nie wolno zlecać nadgodzin (18)
  • Nowy termin wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego (20)
 • Ubezpieczenia społeczne
  • Dorabianie do renty socjalnej w 2012 r. (22)
  • IKE lub IKZE (24)
 • Związki zawodowe
  • Reprezentatywność organizacji związkowych (26)
 • Unia Europejska
  • Zastosowanie kryterium stażu pracy a regulacje unijne (28)
 • Wynagrodzenia
  • Rodzaj pracy a wysokość wynagrodzenia (30)
  • Obliczanie ryczałtu za pracę w godzinach nadliczbowych (32)
 • Zatrudnianie niepełnosprawnych
  • Obowiązkowe miesięczne wpłaty na PFRON (34)
 • Z wokandy
  • Złe parkowanie nie musi obciążać pracodawcy (36)
 • Pomagamy, radzimy, wyjaśniamy (37) 
 • Kodeks pracy. Komentarz dla praktyków