Serwis Prawno - Pracowniczy 2012/12

 • Aktualności
  • Flesz (5)
  • Zdaniem (6)
  • Porady i wskazówki (7)
  • Kalejdoskop kadrowego (9)
  • Wskaźniki i stawki (11)
 • O tym się mówi
  • Wynagrodzenie chorobowe na nowych zasadach (13)
 • Temat miesiąca - zmiany prawa
  • Nowe przepisy ważne dla pracodawców w 2013 r. (14)
  • Komentarz do najważniejszych zmian w prawie (16)
 • Prawo pracy
  • Dzień wolny za święto przypadające w sobotę (18)
  • Zatrudnianie na pół etatu - dodatkowe obowiązki pracodawcy (20)
  • Odwołanie od wypowiedzenia zmieniającego do sądu (22)
 • Ubezpieczenia społeczne
  • Kryterium dochodowe a świadczenia z tytułu urodzenia dziecka (24)
  • Składki od świątecznych prezentów (26)
 • Kompendium Kadrowe
  • Urlopy w różnych systemach czasu pracy (27)
 • Unia Europejska
  • Dotacje unijne na szkolenia dla pracowników (44)
 • Związki zawodowe
  • Uprawnienia związku zawodowego (46)
 • Wynagrodzenia
  • Wskaźniki płacowe w 2013 r. (48)
 • Zatrudnianie niepełnosprawnych
  • Pomoc de minimis po utracie statusu zpchr (51)
 • Z wokandy
  • Obowiązki pracodawcy w razie choroby pracownika (53)
  • Pomagamy, radzimy, wyjaśniamy (56)
 • Kodeks pracy. Komentarz dla praktyków