Serwis Prawno - Pracowniczy 2013/01

 • O tym się mówi
  • Ubezpieczenie emerytalne przedsiębiorców (9)
   5 grudnia 2012 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy nowelizującej ustawę z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Temat miesiąca
  • Nowelizacja ustawy emerytalnej (10)
   Osoby, które do końca 2012 r. nie ukończyły dotychczas obowiązującego wieku emerytalnego przejdą na emeryturę w wieku odpowiednio podwyższonym
 • Prawo pracy
  • Jak prawidłowo rozwiązać z pracownikiem umowę terminową (15)
   W celu aktywizacji zawodowej osoby bezrobotnej będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy starosta może zorganizować jej odbycie stażu
 • Okiem eksperta
  • Kara za spóźnione wydanie świadectwa pracy (33)
   Pracodawca, który nie wydaje świadectwa pracy w terminie lub zamieszcza w nim wadliwe informacje naraża się na proces o jego wydanie lub sprostowanie
 • Wynagrodzenia
  • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (41)
   Pracodawca musi wypłacić ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop w dniu ustania stosunku pracy
 • Dodatki
  • Kontrowersyjne orzecznictwo sądowe
   Kiedy możliwe jest wypowiedzenie zmieniające