• Aktualności
  • Interpretacje indywidualne ZUS dostępne w internecie (5)
  • Rośnie zadłużenie wobec ZUS (5)
  • Kogo skontroluje PIP w 1013 r. (5)
  • Czas pracy kierownika administracyjnego (6)
  • Harmonogram czasu pracy (6)
 • Wskaźniki
  • Wskaźniki (7)
 • O tym się mówi
  • Kto będzie mógł tworzyć związek zawodowy (9)
   Resort pracy pracuje nad projektem ustawy zmniającej ustawę o związkach zawodowych. Jeżeli zostanie ona uchwalona prawo do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych będą mieli wszyscy pracownicy bez wzglądu na podstawę stosunku pracy.
 • Temat miesiąca - wewnątrzzakładowe prawo pracy
  • Obowiązkowe regulaminy w procesie organizacji  pracy (10)
   Pracodawca do sprawnego funkcjonowania zakładu pracy potrzebuje zdyscyplinowanych pracowników. Dlatego zasady świadczenia pracy powinien regulować przede wszystkim różnego rodzaju wewnętrznych regulaminach. Czasami tworzenie takich umów prawnych jest obowiązkowe.
 • Prawo pracy
  • Podróże służbowe na nowych zasadach (12)
   Od 1 marca 2013 r. pracodawcy wysyłający pracowników w podróż służbową muszą kierować się zasadami określonymi w nowym rozporządzeniu w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Zmieniają one m.in. wysokość diety za jedną dobę podróży służbowej.
  • Kiedy umowa ulegnie rozwiązaniu (14)
  • Urlop dla poratowania zdrowia (16)
  • Wina pracownika a wysokość odszkodowania (18)
 • Ubezpieczenia społeczne
  • Formularz ZUS ZSWA za 2012 r. (20)
   Płatnik składek, który w 2012 r. miał obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych powinien złożyć do 31 marca formularz ZUS ZSWA za 2012 r. Kopię złożonego ZUS ZSWA przechowuje się przez 5 lat licząc od dnia jego przekazania do ZUS
  • Interpretacje indywidualne wydawane przez ZUS (22)
 • Kontrowersyjne orzecznictwo sądowe
  • Potrącenia ze świadczeń pracowniczych (23)
 • Działalność socjalna
  • Przejęcie zakładu pracy a fundusz socjalny (32)
 • Bezpieczna praca
  • Kiedy inspektor PIP może zakwestionować odbycie szkolenia bhp (34)
 • Okiem eksperta
  • Co warto dodatkowo zapisać w umowach o pracę (37)
 • Unia Europejska
  • Prawo do urlopu wypoczynkowego w UE (39)
 • Wynagrodzenia
  • Dyskryminacja płacowa (41)
   W sprawach z zakresu dyskryminacji płacowej to pracownik dochodzący odszkodowania musi wykazać, że wykonywał jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości co pracownik wynagrodzony korzystniej.
  • Jak zrekompensować pracownikowi czas pełnienia dyżuru (43)
 • Pytania z forum
  • Praca w wolną sobotę (45)
  • Teleporadnia INFORLEX.PL - Eksperci radzą (46)
 • Listy
  • Składki na ubezpieczenia członków rady nadzorczej (48)
  • Wypłata zasiłku po śmierci pracownika (49)
  • Zadłużenie z tytułu składek zdrowotnych (50)