• Aktualności
  • Najwyższa podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe (5)
  • Czy telefon służbowy menedżera jest opodatkowany (5)
  • Wypowiedzenie umowy podczas urlopu wychowawczego (6)
  • Jak stosować przepisy dotyczące urlopu uzupełniającego (6)
 • Kalejdoskop kadrowego
  • Odszkodowanie za niewydanie świadectwa (9)
  • Umowa o właściwość miejscową sądu pracy (9)
  • Ewidencja czasu pracy a sposób potwierdzania przybycia do pracy (10)
 • Wskaźniki
  • Wskaźniki (11)
 • O tym się mówi
  • Wznowienie postępowania przed ZUS (13)
   25 lutego 2013 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Proponowane zmiany dotyczą możliwości wzruszenia decyzji ZUS, w szczególności procedury pozwalającej na wznowienie postępowania.
 • Temat miesiąca - wewnątrzzakładowe prawo pracy
  • Regulamin źródłem prawa pracy (14)
 • Prawo pracy
  • Jakie koszty uwzględnić przy rozliczaniu zagranicznych podróży służbowych (16)
   Pracodawca wysyłając pracownika w zagraniczną podróż służbową musi uwzględnić nie tylko nową wysokość diet ale również nowe zasady odbywania podróży, np. możliwość określenia kilku państw docelowych.
  • Powrót do pracy po likwidacji stanowiska pracy (18)
  • Przechowywanie dokumentacji kadrowo-płacowej (20)
 • Ubezpieczenia społeczne
  • Jakie są skutki spóźnionego dostarczenia zaświadczenia lekarskiego (22)
  • Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych (32)
   ZUS podwyższył o 4% wypłacane świadczenia emerytalno-rentowe. W ramach marcowej waloryzacji wzrosły również kwoty najniższych emerytur i rent, dodatków, a także maksymalnych zmniejszeń do emerytów i rencistów uzyskujących przychody z pracy zarobkowej.
 • Prawo pracy w jednostkach budżetowych - pytania i odpowiedzi
  • Zatrudnienie kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (23)
  • Zatrudnianie lekarzy rezydentów (24)
  • Zmiany w stosunku pracy nauczyciela (25)
  • Zatrudnienie pracownika samorządowego (26)
  • Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze (28)
  • Zwrot zawyżonej wysokości trzynastki (29)
 • Związki zawodowe
  • Zwolnienie na dokonanie czynności doraźnej (34)
 • Vademecum przedsiębiorcy
  • Kwartalne sprawozdania przedsiębiorców odbierających odpady komunalne (36)
  • Teleporadnia INFORLEX.PL - Eksperci radzą (38)
 • Wynagrodzenia
  • Wynagrodzenie za czas przestoju (40)
   Pracownikowi, który stawił się do pracy pracodawca musi wypłacić wynagrodzenie nawet w sytuacji, gdy nie świadczył pracy. Tylko w wyjątkowym przypadku, gdy przestój nastąpił z winy pracownika pracodawca może nie wypłacać pensji za czas nie wykonywania pracy.
  • Kiedy należy dopełniać podstawę ekwiwalentu urlopowego (42)
 • Zatrudnianie niepełnosprawnych
  • Jak prawidłowo ustalić stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych (44)
 • Z wokandy
  • Kiedy wystąpienie o ustalenie stosunku pracy nie jest konieczne (46)
 • Listy
 • W jaki sposób liczyć okres wyczekiwania po przywróceniu do pracy (47)
 • Upominki w podstawie wymiaru składek (48)
  • Przerwa w ubezpieczeniu chorobowym zleceniobiorcy (49)
  • Odstąpienie od podjęcia czynnośi kontrolnych (49)
 • Porady i wskazówki GIODO
  • Porady i wskazówki GIODO (7)