• Aktualności
  • Przegląd zmian prawa (4)
  • Kalendarz ważnych terminów (5)
  • Wskaźniki i stawki (6)
 • O tym się mówi
  • Jak rozliczać nieobecności pracowników w długie majowe weekendy (8) W maju br. występują 3 święta (1, 3 i 30 maja) w innym dniu niż niedziela i sobota, które pozwalają pracownikom zaplanować długie weekendy. Pracodawcy często sami wyznaczają wolne, np. 2 i 31 maja br. i nakazują później odpracowanie tych dni wolnych w sobotę. Pracownik, który zachoruje w taką "pracującą" sobotę, nie musi odpracowywać jej w innym terminie.
 • Temat miesiąca - rozliczanie czasu pracy
  • 5 najczęstszych błędów w rozliczaniu czasu pracy pracowników (10)
   Organizowanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawców, przy którym popełniają oni najwięcej błędów. Nieprawidłowe będzie np. zatrudnienie pracownika po raz kolejny w tej samej niezakończonej dobie pracowniczej czy niezapewnienie mu co najmniej 11-godzinnego dobowego odpoczynku. Za takie działanie pracodawca może zapłacić grzywnę w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł.
 • Prawo pracy
  • Jakich badań lekarskich pracodawca może wymagać od pracownika (13)
  • Czy można zatrudnić pracownika w czasie urlopu wypoczynkowego (15)
   Jeżeli pracodawca chce na czas urlopu powierzyć pracownikowi dodatkową pracę, musi być ona innego rodzaju niż ta wykonywana na co dzień. Tylko wtedy pracodawcy uda się uniknąć roszczenia o wypłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.
 • Ubezpieczenia społeczne
  • Na jakich warunkach pracownik może przejść z renty na emeryturę (17)
  • Jak urlop bezpłatny wpływa na rozliczanie składek ZUS (19)
 • Działalność socjalna
  • Odpis na zfśs w 2013 r. - jak ustalić i przekazać go prawidłowo (21)
   Do końca maja 2013 r. pracodawca, u którego funkcjonuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, musi przekazać I ratę odpisu na ten fundusz. Wysokość odpisów i zwiększeń nie uległa zmianie w stosunku do ubiegłego roku. Pracodawcy powinni pamiętać o terminowym przekazaniu odpisów, ponieważ za niedopełnienie tego obowiązku grozi grzywna do 2000 zł.
 • Bezpieczna praca
  • Jakie zapisy powinny znaleźć się w umowie o badania profilaktyczne (31)
 • Okiem eksperta
  • Rozliczanie podróży służbowych nadal sprawia problemy (34)
 • Unia Europejska
  • Jakie składniki należy wliczać do wynagrodzenia urlopowego pracownika (36)
 • Wynagrodzenia
  • Jak obliczać wynagrodzenie za pracę w nocy dla pracownika niepełnoetatowego (38)
  • Jak ustalić wynagrodzenie nauczyciela za egzaminowanie maturzystów (40)
   Nauczyciel biorący udział w egzaminie dojrzałości ma prawo do wynagrodzenia. Wysokość tego świadczenia oraz sposób jego ustalenia uzależnione są od tego, w jakiej części egzaminu - ustnej czy pisemnej - nauczyciel brał udział. Należność tę wypłaca szkoła, w której pedagog jest zatrudniony.
 • Pytania z Forum
  • Czy pracownik musi wykorzystać co najmniej 14 dni kalendarzowych wypoczynku (44)
 • Listy
  • Pozbawienie prawa do zasiłku chorobowego (45)
  • Wykonywanie umowy-zlecenia na zwolnieniu lekarskim (46)
  • Zgłoszenie osoby współpracującej do ubezpieczeń (47)
  • Czy pracownik może zostać zatrudniony od 1 maja (48)
  • Czy z powodu zawieszenia działalności firmy można wypowiedzieć umowę pracownikowi na zwolnieniu lekarskim (48)
 • Dodatek
  • Kontrowersyjne orzecznictwo sądowe
   • Jakie wydatki z tytułu podróży służbowych pracodawca powinien zwrócić pracownikowi - praktyczne przykłady (23)