• Aktualności
  • Stawki wynagrodzenia i ryczałty dla biegłych (5)
  • Przedłużenie terminu stosowania dotychczasowych wzorów deklaracji PFRON (5)
  • Zmiany w uprawnieniach do świadczeń z pomocy społecznej (5)
  • Wynagrodzenia w jednostkach doradztwa rolniczego (5)
  • Wzory deklaracji PFRON (6)
  • Zmiany w ustalaniu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych (6)
  • Kalendarz ważnych terminów 21-31 maja 2013 r. (6)
  • Wskaźniki i stawki (7)
 • O tym się mówi
  • Projekt ustawy wydłużającej urlopy rodzicielskie trafił już do Sejmu (9)
   29 kwietnia br. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1310). Przewiduje on wydużenie urlopu rodzicielskiego maksymalnie do roku oraz zmianę zasad wypłaty zasiłków macierzyńskich. Prawa do wydłużonego urlopu zyskają rodzice dzieci urodzonych od 1 stycznia 2013 r.
 • Temat miesiąca - Rozliczanie czasu pracy
  • Jak pracodawca może rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych (10)
   Pracodawca musi zrekompensować pracownikowi pracę w godzinach nadliczbowych. W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje do odebrania czas wolny lub rekompensata finansowa w postaci wypłaty dodatku.
 • Prawo Pracy
  • Jak zatrudnić do prac sezonowych cudzoziemca zza wschodniej granicy (13)
  • Tylko w maju można wypowiedzieć stosunek pracy niektórym nauczycielom (15)
   Dyrektor szkoły będącej placówką feryjną, który chce wypowiedzieć nauczycielowi umowę o pracę powinien to zrobić do końca maja br. Dotyczy to osób zatrudnionych na podstawie mianowania oraz pracujących na umowy o pracę na czas nieokreślony. Umowa takich nauczycieli powinna rozwiązać się z końcem roku szkolnego.
 • Kompendium Kadrowe - Procedury
  • Zatrudnienie pracownika - praktyczna instrukcja (19)
 • Wynagrodzenia
  • W jaki sposób obliczać wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy (18)
  • Jak rozliczać koszty leczenie pracownika będącego w zagranicznej podróży służbowej (36)
   Jednym z obowiązków pracownika jest odbywanie zleconyych przez pracodawcę zagranicznych podróży służbowych. Natomiast pracodawca wysyłający pracownika w podróż powinien uwzględniać możliwość podniesienia dodatkowych nieprzewidzianych kosztów związanych z chorobą oraz leczeniem pracownika.
 • ZUS
  • Jak zawiadomić ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne (38)
   Osoby uprawnione do świadczeń i zasiłków przedemerytalnyych do 31 maja br. mają obowiązek poinformować ZUS o wysokości swoich zarobków uzyskanych w ostatnim roku rozliczeniowym. Z kolei płatnicy składek, którzy zatrudniają takie osoby muszą wystawić im zaświadczenie potiwerdzające wysokość wypłaconego w tym okresie przychodu.
 • Leksykon Pojęć Prawnych
  • Leksykon pojęć prawnych (41)
 • Ściągawka dla kadrowca
  • Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - sposób naliczania (43)
  • Odprawy pieniężne - instrukcja przyznawania i wypłacania (44)
 • Z Wokandy
  • Czy naruszenie doby pracowniczej uprawnia do nadgodzin (45)
  • Teleporadnia INFORLEX.PL - Eksperci radzą (46)
 • Listy
  • W jaki sposób pracodawca ma obecnie ustalić okres ochrony przedemerytalnej pracownika (47)
  • Praca w systemie pracy zmianowej a prawo do zasiłku opiekuńczego (48)