• Aktualności
  • Kwota graniczna podatku dla rolników-przedsiębiorców(4)
  • Nowe deklaracje PFRON (4)
  • Szkolenie zawodowe funkcjonariuszy SWW (4)
  • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego (4)
  • Opieka nad dziećmi do lat 3 (5)
  • Kalendarz ważnych terminów 29 maja - 10 czerwca (5)
  • Wskaźniki i stawki (6)
 • GIODO radzi
  • GIODO radzi (9)
 • O tym się mówi
  • Jakie zmiany w zatrudnianiu wprowadza nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych (11)
   Pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowiskach doradców i asystentów nie będą mogli awansować na stanowiska urzędnicze. W terminie miesiąca od uzyskania informacji o prawomocnym skazaniu samorządowca pracodawca będzie też musiał wypowiedzieć temu pracownikowi umowę o pracę. Takie m.in. zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych.
 • Temat miesiąca - Rozliczanie czasu pracy
  • Kiedy dochodzi do pracy w godzinach nadliczbowych (13)
   Praca w zadaniowym systemie czasu pracy musi być możliwa do wykonania przez pracownika w obowiązujących go normach czasu pracy. Realizacja zadań w czasie ponad te limity będzie pracą w nadgodzinach. Tak samo będzie w razie wykonywania pracy na dyżurze. Niektóryych pracowników, np. małoletnich, pracodawcanie może zatrudniać w nadgodzinach.
 • Prawo pracy
  • Jak pracownik może udowodnić okresy zaliczane do stażu pracy (15)
  • Co się zmieni w czasie pracy kierowców - niepracowników (16)
   Przedsiębiorcy-kierowcy (tzw. samozatrudnieni) oraz podmioty zlecające osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. zleceniobiorcom) przy wykonywaniu przewozu będą musieli prowadzić ewidencję czasu pracy. Takie zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców.
  • Czy niepełnoetatowemu pracownikowi trzeba oddać dzień wolny za święto Bożego Ciała (20)
 • Wynagrodzenia
  • Nienależyte wykonywanie pracy przez pracownika - skutki finansowe (22)
   Nie w każdym przypadku możliwe jest pociągnięcie pracowników do odpowiedzialności finansowej za nienależyte wykonywanie pracy. Pracownicy nie mogą odpowiadać za wadliwe wykonanie produktów czy usług, gdy wynika to z okoliczności od nich niezależnych
  • Czy paczki z okazji Dnia Dziecka muszą być zróżnicowane pod względem wartości (33)
 • Prawo pracy w jednostkach budżetowych - dodatki stażowe - pytania i odpowiedzi
  • Zaliczanie okresów pracy do dodatku z tytułu wysługi lat (23)
  • Wysokość dodatku stażowego (24)
  • Praca u dwóch pracodawców a prawo do dodatku stażowego (24)
  • Prawo do dodatku za dni nieświadczenia pracy (24)
  • Praca w gospodarstwie a prawo do dodatku stażowego (24)
  • Różne okresy stażu a prawo do dodatku (25)
  • Prawo do dodatku stażowego z tytułu drugiej umowy (26)
  • Praca w dwóch jednostkach służby zdrowia a wysokość dodatku stażowego (26)
  • Dodatek stażowy w podstawie trzynastki oraz wynagrodzenia (zasiłku) chorobowego (28)
  • Dodatek stażowy a prawo do zasiłku macierzyńskiego (29)
 • ZUS
  • Jak płatnik składek ZUS może uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek (36)
   ZUS wydaje zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na wniosek płatnika składek. Wydając takie zaświadczenie ZUS stwierdza fakt braku zaległości w opłacaniu składek na dzień wydania takiego zaświadczenia.
  • Czy pracownika należy pozbawić świadczeń chorobowych w razie niezdolności do pracy spowodowanej nadużyciem alkoholu (38)
  • Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przy zmianie etatu w trakcie miesiąca (40)
 • Związki Zawodowe
  • Jakie uprawnienia kontrolne przysługują związkowi zawodowemu (42)
  • Do kiedy przewodniczącemu związku zawodowego przysługuje ochrona stosunku pracy (44)
 • Zatrudnianie niepełnosprawnych
  • Pracodawcy mają więcej czasu na złożenie korekty deklaracji informacji do PFRON na nowych formularzach (46)
  • Teleporadnia INFORLEX.PL - Eksperci radzą (48)
 • Z Wokandy
  • Czy emerytowany wojskowy ma prawo do zasiłku chorobowego po zakończeniu zatrudnienia (49)
 • Dodatek:
  • Prawo w jednostkach budżetowych
  • Dodatki stażowe - pytania i odpowiedzi