• Aktualności
  • Czas pracy kierowców-niepracowników (4)
  • Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych (4)
  • Asystenci sędziego i staże asystenckie (5)
  • Kalendarz ważnych terminów 4-17 czerwca (5)
  • Wskaźniki i stawki (6)
 • O tym się mówi
  • Kto po zmianie przepisów dodatkowo otrzyma trzynastkę (8)
   Pracodawca budżetowy będzie musiał wypłacić trzynastki za 2012 r. m.in. osobom przebywającym na urlopach macierzyńskich i ojcowsksich, które nie przepracowały w ubiegłym roku co najmniej 6 miesięcy. Takie zmiany przewiduje uchwalona przez Sejm ustawa z 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
 • Temat miesiąca - Upały w pracy - Obowiązki pracodawcy
  • Co pracodawca musi zagwarantować pracownikom w czasie upałów (9)
   Pracodawca ma obowiązek zapewnić napoje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28oC.
 • Prawo pracy
  • Kiedy urzędnik składa oświadczenie o stanie swojego majątku (11)
   Pracownik samorządowy nie może poza pracą wykonywać zajęć, które podważałyby jego bezstronność lub bezinteresowność. W razie gdyby wystąpiły takie podejrzenia, pracownik musi wyjawić swój majątek składając oświadczenie.
  • Kiedy pracodawca powinien przywrócić do pracy zwolnionego członka zarządu (13)
  • Jak zatrudnić pracownika młodocianego po ukończeniu nauki zawodu (15)
  • Jak udzielać urlopu wypoczynkowego pracownikowi równolegle pracującemu u dwóch pracodawców (17)
 • Wynagrodzenia
  • Jak ustalić przychód z tytułu imprezy integracyjnej dla pracowników (19)
  • Jak postąpić, jeśli wypłacono nienależnie odprawę pieniężną (31)
 • Płace i rozliczenia - Wynagrodzenie za urlop szkoleniowy - Praktyczne rozliczenia
  • Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop szkoleniowy (23)
  • Czy pracownikowi dokształcającemu się bez skierowania pracodawcy przysługuje prawo do płatnego urlopu szkoleniowego (28)
  • Jak skorygować dokumenty rozliczeniowe ZUS po zwrocie przez pracownika wynagrodzenia za urlop szkoleniowy (29)
 • ZUS
  • Jak płatnik składek może uniknąć kary za nieterminowe wyrejestrowanie osoby z ubezpieczenia zdrowotnego (33)
   Do 30 czerwca br. płatnicy składek powinni wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego osoby, które przestały podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu przez 1 stycznia 2013 r. Jeżeli w tym terminie nie dokonają wyrejestrowania takich osób, będą ukarane za to karą grzywny.
  • Czy w ramach abolicji można uzyskać umorzenie wyłącznie składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne (35)
  • Czy za osobę na urlopie wychowawczym należy proporcjonalnie zmniejszać podstawę wymiaru składek (36)
  • Czy pracownik, który został pobity w miejscu pracy, otrzyma zasiłek chorobowy w wysokości 100% (38)
 • Działalność socjalna
  • Kiedy dopłaty do wakacyjnego wypoczynku z zfśs będą oskładkowane i opodatkowane (39)
   Jeżeli pracodawca dopłaci pracownikowi do wakacyjnego wypoczynku i dopłata ta będzie pochodziła ze środków zfśs, to kwota wypłaconego pracownikowi dofinansowania będzie zwolniona ze składek ZUS. Warunkiem tego zwolnienia jest uwzględnienie przy przyznawaniu dofinansowania sytuacji socjalno-bytowej pracownika. Gdy źródłem dofinansowania do wypoczynku pracownika jest zfśs, wówczas wartość tego świadczenia może podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego.
 • Bezpieczna praca
  • Czy pracodawca może samodzielnie zmienić treść protokołu powypadkowego (42)
  • Teleporadnia INFORLEX.PL - Eksperci radzą (44)
 • Pytania z Forum
  • Świadczenia chorobowe za pobyt w szpitalu (47)
  • Rozwiązanie umowy o pracę po nabyciu przez pracownika uprawnień emerytalnych (48)
 • Z Wokandy
  • Czy sędziemu sądu powszechnego przysługuje rekompensata za pracę nadliczbową (49)