• Aktualności
  • Urlopy macierzyńskie i rodzicielskie (4)
  • Wynagrodzenia pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych organizacyjnych PAN (6)
  • Kalendarz ważnych terminów 2-15 lipca (6)
  • Wskaźniki i stawki (7)
 • O tym się mówi
  • Jak rozliczać czas pracy po zmianach (9)
   Pracownicy będą mogli wydłużać pkresy rozliczeniowe czasu pracy do 12 miesięcy w każdym systemie czasu pracy. Dopuszczalne bądzie również ustalenie dla pracowników ruchomego czasu pracy. Takie zmiany wprowadza uchwalona przez Sejm ustawa z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych
 • Temat miesiąca - Urlopy macierzyńskie i rodzicielskie po zmianach przepisów
  • Komu i na jakich zasadach przysługuje nowy urlop rodzicielski (10)
   Od 17 czerwca 2013 r. obowiązuje nowy rodzaj umowy dla rodziców - urlop rodzicielski. Jest on przedłużeniem urlopu macierzyńskiego. Z urlopu tego mogą skorzystać zarówno rodzice biologiczni jak i adopcyjni.
 • Prawo Pracy
  • Jak pracodawca może skorzystać z pracowników poleconych przez agencję pracy tymczasowej (13)
   Podstawą wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego jest umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna. Pracodawca-użytkownik wynagrodzenie za korzystanie z jego usług wypłaca agencji pracy tymczasowej, a ta rozlicza się z pracownikiem. Pracodawca i agencja mogą ustalić również zasady korzystania przez pracownika tymczasowego z urlopu wypoczynkowego.
  • Jakich zajęć i funkcji nie mogą wykonywać osoby zajmujące najwyższe stanowiska w samorządzie (16)
  • Czy nieudzielanie urlopów osobom bezdzietnym w wakacje jest dyskryminacją (19)
 • Wynagrodzenia
  • Jak rozliczyć wydatki na szczepionki i leki przeciw chorobom tropikalnym dla osób wykonujących pracę poza granicami Polski (21)
  • Co wypłacić pracownikowi, jeśli zachoruje w trakcie urlopu - wynagrodzenie za urlop czy świadczenie chorobowe (33)
   Co zrobić w sytuacji kiedy tuż przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego albo w trakcie urlopu pracownik zachoruje. Czy choroba powstała przed rozpoczęciem albo w trakcie urlopu powoduje, że urlop nie rozpoczyna się a rozpoczęty ulega przerwaniu. Co w takiej sytuacji ma pierwszeństwo - wynagrodzenie za urlop czy świadczenie chorobowe?
 • Płace i Rozliczenia
  • Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. (23)
 • ZUS
  • Jak uwzględniać okresy pracy za granicą przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych po zmianie przepisów (36)
   Okresy pracy za granicą przed 15 listopada 1991 r. zostaną zaliczone przy ustalaniu prawa i wysokości świadczeń emerytalno-rentowych bez względu na aktualne miejsce zamieszkania. Osoby mieszkające poza granicami Polski, którym ZUS odmówił ich uwzględnienia, będą mogły ubiegać się o ponowne ustalenie świadczenia. Takie zmiany wprowadza ustawa z 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
  • W jaki sposób pracodawcy mogą skontrolować prawidłowość wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich (38)
  • Pracodawca skorzysta ze zwolnienia ze składek na FP i FGŚP za osoby powracające z urlopu rodzicielskiego (41)
  • Teleporadnia INFORLEX.PL - Eksperci radzą (43)
 • Bezpieczna Praca
  • Czy można skierować na badania okulistyczne pracownika posiadającego ważne badania okresowe (44)
 • Działalność Socjalna
  • Jakie są konsekwencje podatkowe przyznania zapomogi (46)
 • Pytania z Forum
  • Jaki wymiar urlopu przysługuje pracownicy zatrudnionej na 3/4 etatu po 6 godzin dziennie (48)
 • Z Wokandy
  • Czy można pracodawcy podwyższyć składkę wypadkową, gdy do wypadku doszło z winy pracownika (49)