• Aktualności
  • Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w 2014 r. na poziomie ustawowego minimum (4)
  • Zniesiono kryterium domicylu przy ustalaniu prawa do świadczeń rentowych (4)
  • Rozkłady czasu pracy pracowników (4)
  • Bezpieczeństwo w ruchu kolejowym (5)
  • Kalendarz ważnych terminów 30 lipca - 15 sierpnia (5)
  • Wskaźniki i stawki (6)
 • O tym się mówi
  • Zmiany w czasie pracy - jakie nowe obowiązki i uprawnienia będą mieli pracodawcy (8)
   Możliwość stosowania 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego oraz ruchomego czasu pracy są to najważniejsze zmiany, jakie wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie czasu pracy. Zmiany te zaczną obowiązywać już w sierpniu br.
 • Temat Miesiąca - Urlopy macierzyńskie i rodzicielskie po zmianach przepisów
  • Pracownicy na urlopie rodzicielskim zyskali ochronę przed zwolnieniem (12)
   Od 17 czerwca obowiązują nowe zasady korzystania przez rodziców z urlopów związanyych z rodzicielstwem. Wprowadzony został m.in. nowy rodzaj urlopu - rodzicielski. Za czas przebywania na takim urlopie pracownicy również nabywają prawa do urlopu wypoczynkowego.
 • Prawo Pracy
  • Kiedy można przesunąć termin urlopu wypoczynkowego lub odwołać pracownika z urlopu (13)
   Gdy przesunięcie urlopu lub odwołanie pracownika z urlopu następuje z inicjatywy pracodawcy - podjęcie takiej decyzji wymaga dokładnej oceny sytuacji. W takich bowiem przypadkach pracodawca ma obowiązek zwrócenia pracownikowi poniesionych kosztów bezpośrednio związanych z wcześniejszym powrotem z wypoczynku.
  • Kiedy czas dojazdu pracownika do pracy jest wliczany do jego czasu pracy (17)
  • Kiedy pracownik socjalny może awansować na specjalistę pracy społecznej (19)
 • Wynagrodzenia
  • Jak prawidłowo zrobić korektę listy płac, która wynika z naliczenia wynagrodzenia zasadniczego zamiast świadczeń z ubezpieczeń społecznych (20)
  • Jak ustalić przychód ze stosunku pracy, jeżeli pracownik ma prawo do zakupu towarów po preferencyjnej cenie (25)
  • Jak obliczyć odsetki od nieterminowo wypłaconego wynagrodzenia (27)
 • ZUS
  • Jak ZUS obliczy wysokość emerytury powszechnej po pobieraniu wcześniejszego świadczenia (29)
   Osoby, które przechodzą z emerytury wcześniejszej na powszechną nie mają gwarancji, że nowe świadczenie będzie wyższe od dotychczas pobieranego. Jeśli jest ono obliczone ze składek i kapitału początkowego, ZUS pomniejszy zgromadzoną sumę o kwoty pobranej wcześniejszej emerytury.
  • Jak ma postępować pracodawca, gdy wystąpi nadpłata składek ZUS (31)
  • Czy rekompensaty wypłacone z tytułu zlikwidowanych nagród jubileuszowych należy wyłączyć z podstawy wymiaru składek (34)
  • Czy zleceniobiorca nabywa prawo do zasiłku chorobowego bez okresu wyczekiwania, jeśli posiada 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia (36)
  • Teleporadnia INFORLEX.PL - Eksperci radzą (38)
 • Kontrowersyjne orzecznictwo sądowe
  • Czy można zwolnić z pracy nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia (39)
   Zwolnienie z pracy nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym jest dopuszczalne z przyczyn organizacyjnych lub z powodu likwidacji szkoły. Możliwe jest to również w sytuacji, gdy nauczyciel dopiero złożył wniosek o taki urlop. Takie stanowisko zajął w ostatnim czasie Sąd Najwyższy.
 • Dodatki
  • Płyta CD - Wzory i formularze kadrowe