• Prawo Pracy
  • Wstęp (5)
   Poradnik jest skierowany do pracodawcy, którego pracownicy podnoszą kwalifikacje zawodowe.
  • Obowiązki pracodawcy wobec kształcącego się pracownika (5)
  • Prawo do urlopu szkoleniowego (6) Pracownicy podnoszący kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy, jak i za jego zgodą mają równe uprawnienia.
  • Wymiary urlopów szkoleniowych (8)
  • Udzielanie i odmowa udzielenia urlopu szkoleniowego (15)
   Urlopów szkoleniowych należy udzielać wyłącznie na dni robocze według rozkładu czasu pracy zatrudnionego.
  • Sposób udzielania urlopu szkoleniowego (19)
  • Zwolnienia od pracy na udział w obowiązkowych zajęciach (20)
  • Wynagrodzenia za urlop szkoleniowy i zwolnienia od pracy (22)
  • Dodatkowe świadczenia z tytułu nauki (26)
  • Konieczność odpracowania nauki (28)
  • Czas pracy i delegacje służbowe (33)
  • Składki i podatek od dofinansowania nauki pracownika (35)
  • Umowa w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych (37)
  • Odrębne regulacje szkoleniowe w sferze budżetowej (46)
  • Pracownicy urzędów państwowych (47)
  • Odpowiedzi na pytania czytelników (53)
  • Dokształcanie pracowników - przepisy (79)