• Aktualności
  • Nowe mnożniki dodatków dla funkcjonariuszy służby celnej (4)
  • Okresowe oceny pracy prokuratorów (4)
  • Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku osób niebędących pracownikami (4)
  • Oskładkowanie umów-zleceń i przychodów członków rad nadzorczych (5)
  • Kalendarz ważnych terminów 17-30 września 2013 r. (5)
  • Wskaźniki i stawki (6)
 • O tym się mówi
  • Jak pracownik-rodzic będzie mógł usprawiedliwiać nieobecność w pracy (9)
   Pracownik, który będzie musiał zająć się swoim dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia klubu dziecięcego, choroby niani czy opiekuna dziennego sprawujących opiekę nad dzieckiem, będzie mógł sam usprawiedliwić nieobecność w pracy. W tym celu wystarczy jego oświadczenie złożone pracodawcy.
 • Temat Miesiąca - Zmiany w ubezpieczeniach społecznych rodziców
  • Jak zmienią się zasady obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia od 1 września br. i od 1 stycznia 2014 r. (10)
   Od 1 września br. obowiązuje nowa maksymalna i minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym. Natomiast od 1 stycznia 2014 r. zmieni się maksymalna podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.
 • Prawo Pracy
  • Jak u pracodawcy może być przeprowadzony wybór przedstawiciela załogi (13)
  • Jak udzielać zaległych urlopów wypoczynkowych - instrukcja dla pracodawcy (16)
   Urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w terminie ustalonym w planie urlopów albo po porozumieniu z pracownikiem (jeżeli pracodawca nie ustala planu urlopów) pracodawca powinien pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. W tym terminie pracodawca nie musi uwzględniać tzw. urlopu na żądanie.
  • Czy pracodawca może odmówić udzielenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego, gdy wystąpili o niego oboje rodzice (19)
 • Wynagrodzenia
  • Czy wynagrodzenie za urlop okolicznościowy liczy się tak jak za urlop wypoczynkowy (21)
   Aby obliczyć wynagrodzenie za czas urlopu okolicznościowego, należy stosować zasady obowiązujące przy określaniu wysokości wynagrodzenia urlopowego - jednak zmienne składniki wynagrodzenia oblicza się wyłącznie z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy.
  • Jak ustalić ekwiwalent za urlop, jeżeli pracownik był wynagradzany stawką godzinową i akordowo (33)
  • Czy wynagrodzenie za urlop szkoleniowy należy ustalać jako stawkę za dzień czy za godzinę (36)
 • Kompendium Kadrowe - Procedury
  • W jaki sposób pracodawca udziela urlopów związanych z rodzicielstwem po zmianach przepisów (23)
 • ZUS
  • Na jakich zasadach jest przyznawane świadczenie rehabilitacyjne z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem (37)
   Po wyczerpaniu zasiłku chorobowego pracownikowi poszkodowanemu w wypadku związanym z wykonywaniem pracy, który nadal jest niezdolny do pracy, przysługuje świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego lub z ubezpieczenia wypadkowego. Warunkiem przyznania świadczenia jest to, czy dalsze leczenie lub rehabilitacja takiego pracownika rokują odzyskanie zdolności do pracy.
  • Kiedy zleceniobiorczyni ma prawo do zasiłku macierzyńskiego (40)
  • Czy wykonawca dzieła powinien zostać zgłoszony do ZUS, jeśli płatnik stosuje do przychodów z umowy 50% koszty autorskie (41)
  • W jakich okresach pracodawcy przysługuje zwolnienie ze składek na FP i FGŚP za pracownicę po urlopie macierzyńskim (43)
 • Ściągawka dla Kadrowego
  • Procedura zmiany regulaminu pracy (46)
  • Procedura zmiany regulaminu wynagradzania (47)
 • Z Wokandy
  • Kierownikowi publicznego szpitala nie należy się nagroda jubileuszowa (48)
  • Teleporadnia INFORLEX.PL - Eksperci radzą (49)
 • Dodatek
  • Kompendium Kadrowe - Procedury
   • W jaki sposób pracodawca udziela urlopów związanych z rodzicielstwem po zmianach przepisów.