• Aktualności
  • Zaniechanie poboru podatku (4)
  • Uprawnienia Straży Granicznej (4)
  • Członkowie służby zagranicznej (4)
  • Praca w Straży Marszałkowskiej (4)
  • Kalendarz ważnych terminów 20-26 V 2014 r. (4)
  • Wskaźniki i stawki (5)
 • O tym się mówi
  • Osoby, które straciły świadczenie pielęgnacyjne, od 1 lipca 2013 r. otrzymają je wraz z odsetkami (6)
 • Temat miesiąca - Pomoc dla pracodawców z Urzędu Pracy
  • Obowiązki pracodawcy korzystającego z zatrudnienia bezrobotnych - po zmianie przepisów (9)
 • Prawo Pracy
  • Tylko do końca maja można nauczycielom wypowiedzieć stosunki pracy (13)
  • Czy pracodawca musi udzielić zwolnienia od pracy pracownikowi - członkowi komisji wyborczej (15)
 • Wynagrodzenia
  • Wypłata świadczeń ze stosunku pracy po śmierci pracownika (18)
  • Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za pracę w dniu wolnym udzielonym za święto przypadające w sobotę (29)
  • Kompendium Kadrowe - Procedury
  • Wybór najkorzystniejszej umowy do prac sezonowych (19)
 • ZUS
  • Do 2 czerwca 2014 r. trzeba złożyć zaświadczenie o przychodzie osób na zasiłku/świadczeniu przedemerytalnym (31)
  • Czy można pomniejszyć zadeklarowaną podstawę wymiaru składek za okres pobieranego zasiłku (34)
 • O to pytają kadrowi
  • Czy pracownik porzucający pracę dostanie ekwiwalent za urlop (36)
  • Czy można nałożyć karę pieniężną za opuszczenie pracy (36)
  • Czy dodatek funkcyjny wliczamy do podstawy zasiłku chorobowego (36)
  • Kto może być członkiem zespołu do wręczania wypowiedzeń (36)
 • Bezpieczna Praca
  • Czy dyrektor jednostki może zawrzeć z pracownikiem dodatkową umowę o pracę dotyczącą zadań bhp (37)
 • Ściągawka dla kadrowego
  • Jak ubiegać się o interpretację ZUS - procedura (39)
  • Jak ubiegać się o interpretację podatkową - procedura (40)
 • Z Wokandy
  • O ustaleniu prawa do mianowania rozstrzyga Prezes RM a nie sąd pracy (41)