• Aktualności
  • Marynarze działu maszynowego (4)
  • Dokumenty elektroniczne (4)
  • ePUAP - nowe zasady (4)
  • Kompetencje sędziów sądów penitencjarnych (4)
  • Obsługa centrum powiadamiania ratunkowego (4)
  • Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Guemsey (5)
  • Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Republiką Korei (5)
  • Umowa o koordynacji zabezpieczenia społecznego z Mołdawią (5)
  • Wychowawcy i kierownicy kolonii i obozów dla dzieci (6)
  • Środki na zatrudnienie bezrobotnych (6)
  • Refundacje kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych (6)
  • Odszkodowania dla funkcjonariuszy z tytułu wypadku lub choroby w związku ze służbą (6)
  • Deregulacja zawodów (7)
  • Kalendarz ważnych terminów 27 V - 2 VI 2014 r. (7)
  • Wskaźniki i stawki (8)
 • O tym się mówi
  • Wydłużenie wieku emerytalnego zgodne z Konstytucją (9)
 • Temat miesiąca - Pomoc dla pracodawców z Urzędu Pracy
  • Nowe formy wsparcia dla pracodawców zatrudniających bezrobotnych (10)
 • Prawo Pracy
  • Nie każdy dowód przeciwko pracownikowi będzie dopuszczony w sądzie (11)
  • Czy studiującemu pracownikowi pracodawca powinien udzielić zwolnienia od pracy na egzaminy (15)
 • Wynagrodzenia
  • Rozliczanie odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia (17)
  • Czy sfinansowane ze środków zfśs paczki z okazji Dnia Dziecka podlegają opodatkowaniu (28)
 • Prawo w Jednostkach Budżetowych
  • Czas pracy w podmiotach leczniczych od 2 lipca 2014 r. (19)
 • ZUS
  • Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku dla pracowników i zleceniobiorców (30)
 • O to pytają kadrowi
  • Czy kierownikowi należy się wynagrodzenie za godziny nadliczbowe (35)
  • Czy pracę w niedziele i święta oraz w porze nocnej trzeba ewidencjonować (35)
  • Czy za brak informacji o nieobecności grozi dyscyplinarka (35)
  • Czy musimy tworzyć służbę bhp (35)
 • Związki Zawodowe
  • Czy można przenieść związkowca czasowo do innej pracy bez jego zgody (36)
 • Nietypowe formy zatrudnienia
  • Korzyści dla pracodawców zatrudniających stażystów - po zmianie przepisów (37)
 • Kontrowersyjne Orzecznictwo Sądowe
  • Zawieranie i wypowiadanie umów o pracę na czas określony - najważniejsze wyroki SN (39)