• Urlopy wypoczynkowe - Ustalanie wymiaru, udzielanie i naliczanie wynagrodzenia
  • Urlopy wypoczynkowe - ustalanie wymiaru, udzielanie i naliczanie wynagrodzenia (5)
  • Nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego (7)
  • Wymiar urlopu wypoczynkowego (11)
  • Udzielanie urlopów wypoczynkowych (16)
  • Urlopy proporcjonalne (18)
  • Realizacja prawa do urlopu (22)
  • Urlopy o szczególnym charakterze (29)
  • Skutki niewykorzystania urlopu w ustalonym terminie (31)
  • Urlopy wypoczynkowe dla szczególnych grup pracowników (35)
  • Wynagrodzenie urlopowe (38)
  • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (52)
  • Świadczenie urlopowe (58)
  • Czy pracownikowi, który po raz pierwszy podjął pracę, można udzielić urlopu wypoczynkowego zaliczkowo (62)
  • Czy dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego można podzielić na części (64)
  • Czy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy może być niższe od wynagrodzenia minimalnego (67)
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (70)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (77)