• Aktualności
  • Piloci wycieczek (4)
  • Opłaty za studia (4)
  • Nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych (4)
  • Ustalanie stopy zwrotu przez OFE (4)
  • Opiniowanie służbowe strażaków (4)
  • Opiniowanie żołnierzy zawodowych (4)
  • Czas pracy pracowników niepełnosprawnych (5)
  • Aplikacja sędziowska (5)
  • Zagraniczne kontyngenty wojskowe (5)
  • Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 r. (5)
  • Kalendarz ważnych terminów 24.VI-8.VII 2014 r. (5)
  • Wskaźniki i stawki (6)
 • O tym się mówi
  • Pracownicy polskiej firmy, której upadłość ogłosił sąd zagraniczny, otrzymają świadczenie z FGŚP (7)
 • Temat Miesiąca - Zastępowanie pracowników na urlopie
  • Zastępowanie pracowników w czasie wakacyjnych urlopów - wyjaśnienia eksperta (8)
 • Prawo Pracy
  • Wiek przedemerytalny - prawidłowe obliczanie momentu uzyskania ochrony przez pracownika (10)
  • Czy mimo rozwiązania umowy o pracę były pracownik ma prawo do urlopu szkoleniowego (13)
 • Wynagrodzenia
  • Praca za granicą wpływa na wysokość świadczeń pracowniczych (15)
  • Czy księgowy ma prawo do wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych pomimo wypłaty premii (18)
 • Prawo w Jednostkach Budżetowych
  • Najczęstsze nieprawidłowości w zatrudnianiu i wynagradzaniu pracowników - analiza wyników kontroli RIO (19)
 • ZUS
  • Poświadczenie prawa do opieki zdrowotnej - karta EKUKZ (28)
 • O to pytają kadrowi
  • Czy zleceniobiorca będzie musiał przeprowadzić badania lekarskie (33)
  • Czy inspektor PIP może badać przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę (33)
  • Czy można zatrudniać niepełnosprawnego pracownika w porze nocnej (33)
  • Czy choroba pracownika tymczasowego wpływa na wysokość jego wynagrodzenia urlopowego (33)
 • Związki Zawodowe
  • Czy należy ponownie konsultować zamiar wypowiedzenia warunków pracy (34)
 • Nietypowe Formy Zatrudnienia
  • Zatrudnienie na praktykę absolwencką - korzyści dla pracodawcy i praktykanta (35)
 • Kontrowersyjne Orzecznictwo Sądowe
  • Uznawanie zdarzenia za wypadek przy pracy (38)