• Aktualności
  • Zasady podwyższania emerytury za pracę w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu dla funkcjonariuszy są niezgodne z Konstytucją (4)
  • Wartość szacunkowa nieruchomości (4)
  • Przechowywanie broni palnej przez strażników miejskich (4)
  • Wnoszenie broni palnej na pokład samolotu (4)
  • Wzory deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (5)
  • Uprawnienia rodzin wielodzietnych (5)
  • Żołnierze narodowych Sił Rezerwowych (NSR) (5)
  • Deregulacja zawodów (6)
  • Szkoły artystyczne (6)
  • Ograniczenia dotyczące umów na czas określony (6)
  • Pracownicy Lasów Państwowych (6)
  • Kalendarz ważnych terminów 1-15 VII 2014 r. (6)
  • Wskaźniki i stawki (7)
 • O tym się mówi
  • Zmiany w czasie pracy dla pracowników niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym (8)
 • Temat Miesiąca - Obowiązki wakacyjne wobec młodocianych
  • Udzielanie urlopów wypoczynkowych pracownikom młodocianym (9)
 • Praco Pracy
  • Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu z pracownicą w ciąży - w praktyce (11)
  • Czy członkowi zarządu trzeba oddzielnie wypowiedzieć umowę o pracę (14)
 • Wynagrodzenia
 • Pożyczki dla pracowników - warunki udzielania i rozliczania (16)
  • Czy można sprostować błąd w umowie o pracę dotyczący wysokości wynagrodzenia pracownika (27)
 • Płace i Rozliczenia
  • Wpływ urlopu wypoczynkowego na prawo do zasiłku (19)
  • Czy pracownica nabędzie prawo do zasiłku na podstawie L4 wystawionego poza Unią (26)
 • ZUS
  • Rozliczenie składek ZUS za zakwaterowanie pracownika (29)
  • Od kiedy absolwenta studiów wyższych należy zgłosić do ZUS (33)
  • Jak w podstawie zasiłku uwzględniać wynagrodzenie z miesiąca, w którym nastąpiło przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek (35)
 • Działalność Socjalna
  • Jakie kryteria decydują o wysokości dofinansowania do wczasów pod gruszą (37)
  • Czy pracodawca może samodzielnie rozdzielać świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (38)
 • O to pytają Kadrowi
  • Czy przy obliczaniu dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych należy uwzględnić premię (39)
  • Jakie odszkodowanie może orzec sąd za dyskryminację pracowników (39)
  • Kiedy należy wręczyć pracownikowi potwierdzenie warunków umowy o pracę zawartej ustnie (39)
  • Co można potrącić z pensji bez zgody pracownika (39)
 • Z Wokandy
  • Dyrektor szpitala podlega przepisom ustawy antykorupcyjnej (40)
 • Pytania z Forum
  • Czy matka, która zajdzie w ciąże podczas urlopu rodzicielskiego, nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego (41)