• Planowanie i rozliczanie czasu pracy
  • Planowanie i rozliczanie czasu pracy
  • Okresy wliczane i niewliczane do czasu pracy
  • Normy czasu pracy
  • Ustalanie wymiaru czasu pracy
  • Okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego
  • Systemy czasu pracy
  • Rozkłady czasu pracy
  • Okresy rozliczeniowe czasu pracy
  • Ustalenie systemów, rozkładów i okresów rozliczeniowych czasu pracy
  • Nowe obowiązki pracodawców w zakresie sporządzania harmonogramów czasu pracy
  • Praca w godzinach nadliczbowych
  • Rekompensowanie pracy w tzw. wolne soboty
  • Rekompensowanie pracy w niedziele i święta
  • Rekompensowanie pracy w tzw. inne dni harmonogramowo wolne od pracy