• O tym się mówi
  • Nowe zwolnienia z podatku w zakresie odszkodowań
 • Temat Miesiąca - Obowiązki wakacyjne wobec młodocianych
  • Wynagrodzenie pracownika młodocianego kończącego naukę zawodu
  • Jak usprawiedliwić niezdolność do pracy młodocianego
  • Czy pracownik młodociany ma prawo do zasiłku opiekuńczego
  • Czy trzeba  zgłosić w ZUS fakt kontynuowania zatrudnienia przez pracownika młodocianego, który ukończył naukę zawodu
 • Prawo Pracy
  • Przechowywanie dokumentów pracowniczych i wydawanie ich duplikatów - instrukcja dla pracodawcy
  • Czy można zatrudnić członka rodziny pracownika samorządowego
  • Czy pracodawca może żądać od wybierającego się na urlop pracownika podania prywatnego numeru telefonu
 • Wynagrodzenia
  • Akordowy system wynagradzania pracowników
  • Czy do wynagrodzenia urlopowego pracownika należy wliczać premie
 • Kompendium Kadrowe - Procedury
  • 13 najczęściej popełnianych błędów przy wypełnianiu świadectwa pracy - instrukcja prawidłowego sporządzania dokumentu
 • ZUS
  • Odwołanie od decyzji ZUS - praktyczny poradnik
  • Jak obliczyć zasiłek chorobowy za czas pobytu w sanatorium
 • O to pytają kadrowi
  • Kiedy należy zawiadomić pracodawcę o chorobie
  • Jak ustanowić wyższy dodatek za pracę w nocy
  • Czy pracownik jeżdżący służbowym samochodem osobowym powinien wykonać badania lekarskie
  • Czy są określone limity świadczeń dla pracownika wykonującego pracę w upale
 • Bezpieczna Praca
  • Kiedy pracodawca musi zapewnić napoje chłodzące pracownikom zatrudnionym w biurze
  • Czy konieczne są badania wstępne i szkolenia bhp przy kolejnej umowie pracownika, który przeszedł na emeryturę
 • Ściągawka dla Kadrowego
  • Procedura udzielania urlopu wypoczynkowego
  • Skutki odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego
 • Związki Zawodowe
  • Czy pracownicy tymczasowi mogą wstępować do związku zawodowego działającego u pracodawcy użytkownika
  • Czy przewodniczącego związku zawodowego trzeba zwalniać z pracy w stałe dni w celu wykonywania doraźnych czynności związkowych
 • Nietypowy Formy Zatrudnienia
  • Uznawanie umów o dzieło za umowy zlecenia - wnioski z orzecznictwa sądowego
 • Z Wokandy
  • Emeryt nie ma prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
  • Uraz pracownika doznany w czasie dobrowolnych zajęć sportowych nie jest wypadkiem przy pracy