• O tym się mówi
  • Opodatkowanie dodatkowych świadczeń dla pracownika po wyroku TK
 • Temat miesiąca - Wypadki przy pracy pracowników sezonowych
  • Obowiązki podmiotów zatrudniających osoby do prac sezonowych w razie wypadku
 • Prawo Pracy
  • Postępowanie pracodawcy w przypadku, gdy pracownik odmawia wykonania polecenia
  • Do której godziny w święto mogą pracować pracownicy zatrudnieni w handlu
 • Płace i Rozliczenia
  • Wypłata i rozliczenie świadczeń związanych z urlopem - wczasy pod gruszą, świadczenie urlopowe, dopłaty do wypoczynku
  • Jak dofinansować z zfśs kolonie dla dzieci
 • Wynagrodzenia
 • Refundacja kosztów zatrudnienia osób kierowanych do prac interwencyjnych i robót publicznych oraz młodocianych po zmianie przepisów
 • Czy były pracownik może żądać wypłaty wynagrodzenia na konto bankowe
 • Komu wypłacić kwotę różnicy między odprawą pośmiertną a odszkodowaniem z ubezpieczenia na życie