• Nietypowe sytuacje w prawie pracy - przewodnik
  • Nietypowe sytuacje w prawie pracy – przewodnik
  • Zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników
  • Mobbing i jego skutki
  • Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu
  • Rozliczanie czasu pracy
  • Pracodawca a zakładowa organizacja związkowa – wybrane prawa i obowiązki
  • Wydawanie świadectw pracy
  • Orzecznictwo sądowe