• Aktualności
  • Przegląd zmian prawa (4)
  • Kalendarz ważnych terminów (5)
  • Wskaźniki i stawki (6)
 • O tym się mówi
  • Ułatwienia dla pracodawców - proponowane zmiany przepisów (9)
 • Temat Miesiąca - Przełomowe wyroki SN i TK
  • Za nocleg w kabinie kierowcy należy się ryczałt i roszczenie za 3 lata wstecz (10)
 • Prawo Pracy
  • Pracownik pod wpływem alkoholu lub narkotyków w pracy - postępowanie pracodawcy (13)
  • Z kim należy podpisać umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego - z młodocianym czy z jego rodzicami (17)
 • Wynagrodzenia
  • Dodatek wyrównawczy - warunki przyznawania i naliczania (27)
  • Czy staż pracy może wpływać na dofinansowanie do okularów (31)
 • ZUS
  • Zmiany w sposobie tworzenia dokumentów rozliczeniowych za ubezpieczonych z kodem 30 00 xx (32)
  • Kiedy przysługuje prawo do zasiłku chorobowego w związku z wypadkiem przy pracy zleceniobiorcy (35)
 • Działalność Socjalna
  • Sposoby dofinansowania wyprawki szkolnej dla dziecka pracownika (37)
 • O to pytają Kadrowi
  • Czy w razie skrócenia okresu wypowiedzenia z tytułu zwolnień grupowych pracownik straci prawo do wyższej odprawy (39)
  • Czy w umowie o pracę można zmienić właściwość sądu, który będzie rozstrzygał spory pracownicze (39)
  • Czy można zawierać wieloletnie umowy o pracę na czas określony (39)
  • Czy skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę wpływa na prawo do urlopu (39)
 • Z Wokandy
  • Nie każde naganne zachowanie pracownika uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (40)
 • Pytania z Forum
  • Jak wyliczać wskaźnik zatrudnienia i kiedy należy składać informację INF-1 (41)
 • Dodatek
  • Kompendium Kadrowe - procedury
   • Kierowanie pracowników na dokształcanie - instrukcje dla pracodawców (19)