• UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM – PYTANIA I ODPOWIEDZI
  • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem – pytania i odpowiedzi
  • Czy pracownicy, która pracuje na umowie na czas określony, przysługuje urlop macierzyński
  • Kiedy przysługuje urlop macierzyński w razie poronienia
  • Czy można przesunąć urlop macierzyński, jeśli dziecko przebywa w szpitalu
  • Czy pracownica na urlopie macierzyńskim może pracować w formie telepracy
  • Czy pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego
  • Czy do przychodów nauczycieli przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych stosuje się pracownicze koszty uzyskania przychodu
  • Czy we wniosku o dodatkowy urlop macierzyński pracownik musi podawać dokładne daty jego rozpoczęcia i zakończenia
  • Czy pracownik, który łączy pracę z dodatkowym urlopem macierzyńskim, może pracować powyżej 4 godzin na dobę
  • Od kiedy rozpoczyna się urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego udzielony na dziecko przyjęte na wychowanie
  • Czy w razie choroby rodzica wykorzystującego urlop rodzicielski urlop ten może przejąć drugi rodzic
  • Jaki urlop przysługuje pracownicy, która urodzi kolejne dziecko w trakcie urlopu rodzicielskiego
  • Czy w przypadku podjęcia pracy na urlopie rodzicielskim można zrezygnować z pracy i powrócić na urlop rodzicielski w pełnym wymiarze
  • Czy można rozpocząć korzystanie z urlopu ojcowskiego od dnia urodzenia się dziecka
  • W jakim wymiarze przysługuje urlop ojcowski pracownikowi, któremu urodziły się bliźnięta
  • Czy ojciec może wziąć urlop wychowawczy w czasie urlopu macierzyńskiego matki dziecka
  • Czy urlop wychowawczy udzielony przed zmianą przepisów w wymiarze 3 lat trzeba skrócić o 1 miesiąc
  • Czy można przerwać urlop wychowawczy pracownicy, która wyjechała za granicę
  • Czy pracownicy uprawnionej do urlopu wychowawczego, korzystającej z obniżonego etatu, można wręczyć wypowiedzenie zmieniające
  • Kiedy należy wypłacić wynagrodzenie urlopowe pracownicy przechodzącej na urlop wychowawczy w trakcie miesiąca
  • Czy nagroda jubileuszowa należy się przy rozwiązaniu umowy o pracę w trakcie urlopu wychowawczego
  • Czy ubezpieczona nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego, jeżeli urodzi kolejne dziecko podczas urlopu rodzicielskiego
  • Czy pracodawca powinien udzielić urlopu rodzicielskiego zgodnie z wnioskiem pracownicy, jeżeli jej umowa ulega rozwiązaniu
  • Czy pracownik z wynagrodzeniem niższym niż minimalne wykonujący zlecenie w innej firmie nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego z obu tytułów
  • Kiedy osoba współpracująca może zrezygnować z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego
  • Kiedy najkorzystniej złożyć wniosek o urlop rodzicielski
  • Jak obliczyć zasiłek macierzyński za okres jednoczesnego wykonywania pracy na 1/2 etatu
  • W jakiej wysokości pracownicy należy wypłacać zasiłek macierzyński
  • W jakiej wysokości przysługuje zasiłek chorobowy wypłacany w okresie ciąży
  • Jak obliczyć zasiłek macierzyński za okres łączenia urlopu z pracą na 1/2 etatu
  • Czy pracownica ma prawo do wyrównania zasiłku, jeżeli dziecko zmarło
  • Jak rozliczyć składki za pracownika pobierającego zasiłek macierzyński w okresie urlopu rodzicielskiego