• O tym się mówi
  • Odszkodowania wypłacane na podstawie regulacji wewnątrzzakładowych po zmianie przepisów będą nieopodatkowane
 • Temat Miesiąca - Przełomowe wyroki SN i TK
  • Świadczenia nieodpłatne przychodem pracownika - konsekwencje wyroku TK
 • Prawo Pracy
  • Udzielanie pracownikom zaległych urlopów wypoczynkowych za 2013 r.
  • Jak rozliczać godziny pracy nauczyciela indywidualnego nauczania
 • Wynagrodzenia
  • Pracodawca nie musi płacić wynagrodzenia za czas ćwiczeń wojskowych pracownika
  • Czy pracownikowi oddelegowanemu do pracy za granicą przysługują diety
  • Jakie warunki musi spełnić nauczyciel, żeby otrzymać zasiłek na zagospodarowanie
 • Płace i Rozliczenia
  • Nietypowe dodatki w podstawie wymiaru zasiłku i wynagrodzenia urlopowego
 • ZUS
  • Ustalenie i podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli za poprzedni okres nie została wypłacona premia
  • Według jakiego kursu należy przeliczać podstawę wymiaru składek
 • O to pytają Kadrowi
  • Czy wypowiedzenie zmieniające oznacza konieczność wypłaty odprawy z tytułu zwolnień grupowych
  • Czy do zmiany regulaminu zfśs wystarczy konsultacja z przedstawicielami pracowników
  • Czy można ograniczyć wychodzenie pracowników z firmy w czasie przerwy śniadaniowej
  • Czy w świadectwie pracy powinny się znaleźć informacje o wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego
 • Bezpieczna Praca
  • Czy pracodawca musi sporządzić protokół powypadkowy, jeżeli pracownik nie doznał urazu podczas wypadku
 • Ściągawka dla Kadrowego
  • Procedura dokonywania odpisów na zfśs
 • Z Wokandy
  • Umowa o wygłoszenie standardowych wykładów podlega oskładkowaniu