• O tym się mówi
  • Za pracę w sobotę pracownik otrzyma dodatek zamiast dnia wolnego
 • Temat Miesiąca - Przełomowe wyroki SN i TK
  • Nieodpłatne świadczenia dla pracowników i ryczałt za nocleg kierowcy - sytuacja podatników po orzeczeniach TK i SN
 • Prawo Pracy
  • Przyczyna wypowiedzenia zmieniającego - prawidłowe jej formułowanie
  • Jak ustalić okres wypowiedzenia, jeżeli 3-letni staż pracy upływa pracownikowi w ostatnim dniu wypowiedzenia
 • Wynagrodzenia
  • Nagroda jubileuszowa w prywatnej firmie - warunki przyznawania i wypłacania
  • Czy w zaświadczeniu o zarobkach pracodawca powinien podać kwoty dobrowolnych potrąceń
 • Prawo w Jednostkach Budżetowych
  • Pracownicy samorządowi - nabór, służba przygotowawcza i awansowanie po roku od wprowadzenia nowych regulacji
 • ZUS
  • Ustalanie podstawy wymiaru składek z tytułu świadczeń w naturze dla osób korzystających z uprawnień rodzicielskich
  • Czy pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100% w wyniku późniejszych następstw choroby zawodowej
  • Czy można wypłacić zasiłek na podstawie zwolnienia lekarskiego wystawionego przez nieuprawnionego lekarza
 • O to pytają Kadrowi
  • Jaki dokument musi mieć niepełnosprawny, który chce wyjechać na turnus rehabilitacyjny
  • Czy stażysta może skorzystać z urlopu wypoczynkowego
  • Jak zorganizować czas pracy pracownika należącego do mniejszości religijnej
  • Czy pracownik może częściowo pracować dla pracodawcy, który udzielił mu urlopu bezpłatnego
 • Związki Zawodowe
  • Czy nieprzystąpienie przewodniczącego związku do pracy po upływie kadencji oznacza wygaśnięcie umowy o pracę
 • Nietypowe Formy Zatrudnienia
  • Oskładkowanie osób będących na samozatrudnieniu
 • Kontrowersyjne Orzecznictwo Sądowe
  • Kwestionowanie wysokości wynagrodzenia za pracę przez ZUS